1 | 1

1

Voimalaitostyömaalla työskentelee vielä 1700 työntekijää.