Tekoälystä apua yksinäisyyteen – “Se tarjoaa kokemuksen, että joku kuuntelee”

Tekoälyllä voi luoda itselleen ystävän tai parisuhteen. Sen on todettu vähentävän myös yksinäisyyttä.

Parisuhteeseen tekoälyn kanssa Helsinkimission yksinäisyyspäällikkö Maria Lähteenmäki suhtautuu kuitenkin varauksella.

– Haluamme tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi.

Ihminen on biologinen yksilö ja parisuhdetta haetaan yleensä, koska halutaan myös läheisyyttä ja kosketusta. Näitä tekoäly ei luonnollisesti pysty tarjoamaan.

Tekoäly parisuhteen simulaationa voi Diakonia ammattikorkeakoulun tutkija Sakari Kainulaisen mukaan alkaa vääristämään todellisuuden kuvaa. Tekoälysovellukset voivat olla käyttäjälleen myös koukuttavia.

– Jos tekoäly alkaa supistamaan muuta elämää, se ei ole hyväksi.
Muuten kaiken sen, joka lisää vuorovaikutusta ympäristön kanssa, näen hyvänä asiana.

Tekoäly on suhteellisen neutraali keskustelukumppani, jonka kanssa ei synny ihmissuhteisiin kuuluvia erimielisyyksiä. Tekoäly voi luoda ihmisille odotuksia ja ajatuksia siitä, että toinen ihminen on vain omien tarpeiden kohde ja täyttämässä vain niitä, ilman ihmissuhteisiin kuuluvia erimielisyyksiä.

– Jos ihminen ajattelee, ettei hänen tarvitse nähdä vaivaa vuorovaikutukseen toisen ihmisen kanssa, tuntuu se aika vieraalta ja kylmältä.

Tekoäly mahdollistaa yksinäisyyden lieventymisen

Keskusteleminen tekoälyn kanssa voi purkaa vääristyneitä ajatuksia. Ne voivat esiintyä huonommuuden tunteina omasta erilaisuudestaan suhteessa muihin.

Tekoälyn avulla voi harjaannuttaa omia sosiaalisia taitojaan, kertoo Lähteenmäki. Käyttäjä voi seurata, miten ja millä tavoin keskustelu etenee tekoälyn kanssa ja siten hyödyntää näitä oppeja oikeassa elämässä. Se voi tarjota myös yksinäiselle ihmiselle kokemuksen siitä, että joku kuuntelee.

– Monesti ihminen kaipaa niin sanotusti peiliä. Tekoäly tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden pallotella ajatuksiaan, ehkä apua päätöksien tekoon ja paikan, jossa reflektoida omia ajatuksiaan.
Englannin Kentin yliopiston tutkimuksen mukaan tekoälysuhteet voivat olla hyvinkin merkityksellisiä. Tutkimuksen osallistujat olivat saaneet apua tekoälyn kanssa juttelusta muun muassa läheisen menetykseen ja itsetuhoisuuteen.

Tekoälyn hyödyistä yksinäisyyden vähentämiseksi on tehty selvitystä vuonna 2021. Selvityksen teossa on ollut mukana Kainulainen. Selvityksessä ilmeni, että tekoäly voi tarjota mahdollisuuksia yksinäisyyden lieventämiseen. Erilaiset chatbotit voivat tarjota esimerkiksi ohjausta ja apua eri elämän vaiheisiin.

  • Virtuaaliapuri Milli on tekoälyllä luotu keskustelualusta.
  • Milli tarjoaa tukea muun muassa yksinäisyyteen, masennukseen ja ahdistukseen.
  • Se on apuna ympäri vuorokauden. Milli löytyy mielenterveystalo.fi -sivustolta.