Alle nelikymppiset eläkeläiset ovat näkymätön ryhmä eläkeläisjärjestöjen arjessa

Nuorilta eläkeläisiltä puuttuu yhteisötoiminta, vaikka Kelan mukaan joulukuussa 2021 alle 40-vuotiaita eläkeläisiä oli melkein 51 000. Eläkeläisjärjestöt haluavat jäsenikseen lisää nuoria.

Nuorille eläkeläisille ei ole olemassa eläkeläisjärjestöjen kautta mitään yhteisöllistä toimintaa.

Eläkkeensaajien keskusliiton järjestöjohtaja Petra Toivonen ja Eläkeläiset ry:n järjestöjohtaja Aaron Kallinen kertovat molemmat jäsenyyden olevan auki kaikille.

– Meillä ei ole tarkkaa tilastointia yhdistystemme tapahtumiin osallistuvien ikäjakaumasta, mutta jäsenten keski-ikä on paikoin melko korkea.

Toivonen arvelee, että yhteisö nuorille löytyy pikemminkin eläkkeen syystä kuin itse eläkeläisyydestä.

– Meillä ei ole juurikaan alle neljäkymppisiä jäseniä. Luulen nuorten liittyvän pikemminkin Invalidiliittoon, mielenterveysliittoon tai astmaliittoon, eli yhteisö löytyisi nimenomaan eläkkeelle jäämisen syystä.

Vetovoimaa matkojen ja moottoripyöräilyn kautta

Järjestöissä on silti halua saada mukaan nuoria jäseniä. Ne pyrkivät uudistamaan toimintaa houkuttelevammaksi luomalla nuoriin vetoavaa aktiviteettia.

– Järjestömme perustuu vapaaehtoisvoimin pyöriviin paikallisyhdistyksiin, jotka järjestävät oman näköistä toimintaa, sanoo Kallinen.

Toivonen uskoo, että nuorille kohdennettua yhteisötoimintaa voisi kehittää nimenomaan paikallisyhdistysten kautta.

– Toivoisin, että paikallisyhdistyksissä tunnistettaisiin eri-ikäiset eläkeläiset. Eläkeläisjärjestöt työskentelevät sen eteen, että saisivat nuorempia jäseniä mukaan.

Heidän houkuttelemisekseen Kallinen ehdottaa kerhoja, jotka olisivat mielekkäitä kaiken ikäisille.

– Esimerkiksi kiinnostavia matkoja tai harrastekerhoja kuten vaikka moottoripyöräilyä siitä pitäville.