Kaupunkipuiden lisääminen on nykyaikaisen kaupunkisuunnittelun ydintä

Viheralueet lisäävät viihtyisyyttä mutta lieventävät myös pahenevien hellejaksojen haitallisia vaikutuksia taajamissa. Helsingin kaupungin kunnianhimoinen tavoite lisätä kaupunkipuiden määrää lähivuosina tuntuvasti näyttää kuitenkin ontuvan käytännössä.