Älyteknologialla haetaan parempaa turvallisuutta suojateille

Jätkäsaaren Selkämerenkadulle on ilmestynyt syyskuussa älysuojatie, jonka avulla testataan uudenlaista teknologiaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kokeilu on osa vuosina 2017 – 2019 toteutettua Perille asti -hanketta, jonka tavoitteena on ollut löytää uusia ratkaisuja kaupunkiliikkumisen haasteisiin.

Älysuojatiessä on asennettuna suojatien molemmin puolin kaksi tavallista paksumpaa, valaistua liikennemerkkiä, joiden sisälle rakennettu teknologia analysoi ja tuottaa tietoa.

Liikennemerkki pystyy muun muassa havainnoimaan suojatiealueella liikkuvien henkilöiden ja autojen määrän ja sijainnin, varoittamaan yhteentörmäystilanteista varoitusvaloa vilkauttamalla sekä tuottamaan tietoa alueen ilmanlaadusta.

Älyliikennemerkin kehittäjän, virolaisen teknologiayritys Bercman Technologiesin, mukaan kameroilla ja sensoreilla varustetulla liikennemerkillä voitaisiin mitata myös ajonopeutta ja havaita tapauksia, joissa rikotaan lakia.

Älysuojatien asentamisen taustalla on Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkailta saatu palaute, johon Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki on hakenut ratkaisua.

– Kokeilun lähtökohtana on ollut ottaa huomioon alueen asukkaiden näkökulma. Selkämerenkadun R-kioskin välittömässä läheisyydessä oleva suojatie valikoitui kokeilupaikaksi sen takia, koska asukkaat kokivat sijainnin turvattomaksi paikaksi, jossa autot ajavat usein liian kovaa, kertoo Forum Virium Helsingin älyliikennetiimissä toimiva projektipäällikkö Heli Ponto.

Käynnissä myös muita kokeiluja

Älysuojatien lisäksi Jätkäsaaressa kokeillaan tämän syksyn aikana myös muun muassa fiksuja harrastuskimppakyytejä sekä älypuhelinsovelluksella käyttöönotettavia kuormapyöriä tavaroiden liikuttamista varten.

– Kehityshankkeiden tarkoituksena on pyrkiä helpottamaan kaupunkiarkea ja vähentää päästöjä, Ponto toteaa.

Kukin kokeilu on saanut rahoitusta 10 000 – 20 000 euroa. Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Hankkeen muita kohdealueita löytyy Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden lisäksi Espoon Nuuksiosta ja Rantaraitin alueelta sekä Vantaan Aviapoliksesta. Forum Viriumin lisäksi hanketta toteuttavat Vantaan kaupunki, Espoo marketing Oy, Aalto-yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Älysuojatie on osa hankkeen viimeisiä kokeiluja Jätkäsaaressa ja se on koekäytössä tämän hetkisen arvion mukaan joulukuun alkuun saakka.