Eläkeläiset muita suomalaisia huolestuneempia taloudellisesta tilanteesta

Kuluttajahintojen nousu ja heikko talous aiheuttavat eläkeläisiin huolta tulevasta.

Eläkeläiset ovat muita huolestuneempia talouden tulevaisuudesta ja sen nykytilasta, selviää tuoreimmasta kuluttajabarometrimittauksesta.

Tilastokeskuksen barometri kuvaa kuluttajien tulevaisuudennäkymiä ja arvioita niin henkilökohtaisesta kuin Suomen taloudestakin.

Huolestuneisuus on keskiarvoltaan kasvanut sosioekonomisissa ryhmissä tämän vuoden maaliskuusta alkaen. Korkeimpia lukemat ovat eläkeläisten kohdalla.

Kuluttajabarometria on tutkittu sosioekonomisten luokkien perusteella toukokuusta 2019 alkaen. Nyt syyskuussa mitattu luottamusindikaattorin saldoluku -29,5, on eläkeläisten osalta ajanjakson negatiivisin.

Grafiikka kuvaa eläkeläisten luottamusindikaattorin kehitystä verrattuna muihin sosioekonomisiin ryhmiin

Tulot eivät pysy kulujen perässä

 Arjen menojen lisääntyminen sekä valmiiksi heikko taloudellinen tilanne luovat epävarmuutta eläkeläisiin, kertoo Eläkkeensaajien keskusliiton sosiaalipoliittinen asiantuntija Eero Kivinen.

— Vuonna 2019 pienituloisia oli 12,3 prosenttia koko väestöstä. Eläkeläisiä on ryhmistä heistä ehdottomasti kaikkein eniten.

Eläketurvakeskuksen tiedotteen mukaan noin neljänneksellä eläkeläisistä on haasteita pärjätä arjen välttämättömien menojen kanssa. Sama määrä vastaajia mainitsi myös haasteista selvitä terveydenhuoltokuluistaan.

— Meillekin tulee yhteydenottoja siihen liittyen. Eläkeläiset joutuvat pahimmassa tapauksessa nipistämään lääkityksen kuluista, jotta tulisivat taloudellisesti toimeen, kertoo Kivinen.

Eläkeläisille taloudellisen tilanteen helpottaminen voi olla Kivisen mukaan myös muita hankalampaa. Muilla sosioekonomisilla ryhmillä on usein mahdollisuus hankkia lisätuloja esimerkiksi työnteolla.

Sen sijaan eläkeläisillä on tiettyjä ikään ja mahdollisesti terveyteen liittyviä rajoitteita, mitkä voivat estää lisätulojen hankkimisen työnteolla.