Euroopan parlamentti haluaa musiikin striimausalustat sääntelyn piiriin

Musiikintekijöille halutaan taata tekijänoikeudet tekoälyn käytön lisääntyessä alalla.

Euroopan parlamentti hyväksyi tammikuussa mietinnön, jossa ehdotetaan sääntelyä musiikin suoratoistoalustoille EU-maissa. Mietintö nostaa esille muun muassa alustojen algoritmit, joilla on suuri vaikutus musiikin kuunteluun ja sen löydettävyyteen.

Monimuotoisuus vähenee ja kuuntelu polarisoituu, kun algoritmit ohjaavat kuuntelua yhä enemmän suuriin, yksittäisiin hitteihin.

Mietinnön mukaan tämä johtaa siihen, että suurista artisteista tulee entistä suurempia, ja suosituimpien tyylilajien kirjo kapenee. Samalla valtavirrasta poikkeavien esittäjien on vaikeampaa saada näkyvyyttä ja tuloja suoratoistopalveluista.

Parlamentti ehdottaa lisää avoimuutta alustojen suosittelujärjestelmiin. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi algoritmien toimintaperiaatteiden julkistamista, katsoo Teoston teknologioiden ja ennakoinnin asiantuntija Ano Sirppiniemi.

– Jos tiedettäisiin enemmän siitä, millä perusteella sisältöä suositellaan, olisi algoritmien tuottamia tuloksia musiikin kulutukseen mahdollista arvioida paremmin.

– Mietinnön taustalla on ollut myös kysymys, miten pienempien musiikkimaiden ja artistien kappaleille saadaan palveluissa näkyvyyttä. Jos teokset eivät pääse esille, kuluttajilla ei ole mahdollisuutta edes arvioida, pitävätkö he niistä, hän sanoo.

Mietintö kehottaa suoratoistopalveluita ottamaan käyttöön niin kutsuttuja monimuotoisuusindikaattoreita. Niiden avulla voitaisiin paremmin arvioida eurooppalaisten teosten näkyvyyttä sekä moninaisuutta.

Tekoälyn käyttö yleistyy alalla kovaa vauhtia

Huomiota kiinnitetään myös tekoälyllä tuotetun musiikin kasvavaan määrään. Parlamentti ehdottaa käyttöön otettavaksi merkintää, jolla ilmoitetaan, jos teos on luotu puhtaasti tekoälyllä.

– Toisin kuin ihmisen tekemällä musiikilla, tekoälyn luomalla musiikilla ei ole tekijänoikeutta, Sirppiniemi kertoo.

Euroopan parlamentti haluaa muuttaa luvanvaraiseksi ihmisen tekemän musiikin hyödyntämisen tekoälyllä tuotetussa musiikissa. Sirppiniemen mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että musiikintekijät saisivat osansa heidän teostensa pohjalta tehdyn musiikin tuloista, jos ne jollakin tavalla toisintavat tekoälyn koulutusmateriaalina käytettyjä kappaleita.

Mietintö ehdottaa myös parannuksia suoratoistopalveluista musiikintekijöille maksettaviin korvauksiin.

 

Euroopan parlamentti: Mietintö eurooppalaisista musiikin suoratoistomarkkinoista

 • Parlamentti hyväksyi mietinnön äänestyksessä 17.1.2024
 • Tavoitteena on lisätä kulttuurista monimuotoisuutta, suoratoistoalustojen läpinäkyvyyttä sekä parantaa musiikintekijöille maksettavia korvauksia
  • Tulonjakoon esitetään kehitettäväksi uusia malleja, joilla tulot jakautuisivat tekijöille oikeudenmukaisemmin
  • Eurooppalaisen musiikin näkyvyys suoratoistoalustoilla halutaan taata
  • Suosittelujärjestelmiä halutaan avata, koska ne vaikuttavat sisällön löydettävyyteen ja siten heikentävät kulttuurista monimuotoisuutta
  • Ihmisen tekemän musiikin hyödyntämistä tekoälyn kouluttamiseen halutaan säännellä
 • EU:n päätöksentekoprosessit ovat pitkiä, joten sääntely näkyy käytännössä todennäköisesti vasta vuosien päästä