Helsingin yliopistolla onnistunut sijoitusvuosi

Yliopiston sijoitusstrategia perustuu akateemiseen tutkimukseen ja sen tuottoa nostivat maailmanlaajuisesti sijoittavat vastuulliset osaindeksirahastot.

Helsingin yliopiston arvopaperisalkun tuotto oli 13,5 prosenttia vuonna 2023. Keskimäärin sijoitustuotto on ollut vuodesta 2019 lähtien keskimäärin 11,5 prosenttia vuodessa.

Vertailukohtana Yhdysvaltojen 500 suurinta yritystä seuraava SP500 indeksi nousi viime vuonna 24,8 prosenttia. OMX Helsinki 25 -indeksin arvo puolestaan laski 10,5 prosenttia. Indeksi koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta.

 

Sijoitusstrategia perustuu ilmastonmuutoksen torjumiseen

Helsingin yliopiston sijoitusstrategia perustuu akateemisen tutkimukseen ja ilmastomuutoksen torjumiseen.  Yliopiston pääsijoitusjohtaja Anders Ekholm kertoo akateemisen tutkimuksen näkyvän strategiassa siten, että sijoitustoimintaa hajaannutetaan maailmanlaajuisesti tuhansiin eri kohteisiin, minimoidaan hallintokustannuksia ja pyritään torjumaan ilmastonmuutosta.

— Yliopiston omistamien arvopaperisalkun yritysten hiilijalanjälki on yli puolet vähemmän kuin isojen indeksien vastaava. Nykyisen strategian puitteissa emme voisi luopua tavoittelemasta alhaisempaa hiilijalanjälkeä, vaikka laajempi indeksi tuottaisi enemmän. Viimeisen viiden vuoden aikana pienemmän hiilijalanjäljen sijoituksemme ovat kuitenkin pärjänneet hyvin, tämä näkyy vuosiraportissamme.

Vuosiraportista ilmenee myös, että yliopisto ottaa harkittuja riskejä sijoittaessaan Helsingin yliopistoon tutkimukseen perustuviin yrityksiin eli yliopiston spin-outteihin.

Näissä tilanteissa yliopistolla on markkinoihin nähden luontainen informaatioetu.

— Seuraamme sijoituskohteita kuukausittain sijoitustiimin kanssa ja noin kuudesti vuodessa sijoitustoimikunnassa, Ekholm sanoo.

Helsingin yliopisto kertoo tiedotteessaan, että sen hallitus on päättänyt siirtää enintään 10 miljoonaa vuodessa sijoitustoiminnan tuotoista yliopiston perustehtävään eli tutkimusten tukemiseen. Tämä muutos koskee vuosia 2024−2028.