Ilmaston lämpeneminen saa tundran ekosysteemit vapauttamaan hiiltä

Tutkijoiden mukaan luonnon omat ekosysteemit voivat edesauttaa ilmaston lämpenemistä.

Ilmaston lämpeneminen muuttaa tundraekosysteemien toimintaa, selviää Aalto-yliopiston uudesta tutkimuksesta. Ilmaston ja maaperän lämpeneminen sekä maaperän kuivuminen lisäävät hiilen vapautumista tundran ekosysteemistä ilmaan.

Tutkimuksen mukaan hiilen vapautuminen johtui niin maaperän kuin kasvillisuudenkin nopeutuneesta toiminnasta.

Yli 70 tutkijasta koostuva kansainvälinen tutkijaryhmä testasi kokeellisesti lämpenemisen vaikutuksia eri puolilla maailmaa OTC-kammioiden avulla. OTC-kammiot ovat pieniä kasvihuoneen tapaisia kammioita, jotka estävät tuulta ja sitovat samalla lämpöä paikallisen lämpenemisen aikaansaamiseksi.

Ekosysteemien muutoksilla suoria vaikutuksia ilmastonmuutokseen

Hiilen vapautuminen lisää päästöjä samalla tavalla kuin ihmisen toiminta. Muutokset ekosysteemissä voivat muuttaa tundran hiilinieluista suoraan hiililähteiksi.

Ilmastonmuutoksen kannalta on erittäin huolestuttavaa, jos luonnon ekosysteemeistä vapautuu hiilidioksidia ilmakehään. Lapin yliopiston tutkija Sari Starkin mukaan ilmastonmuutos voi voimistaa tällöin itse itseään.

− On hyvä tiedostaa luonnon monimutkaisuus ja se, että ihmisen toiminnalla on aina semmoisiakin seurauksia, mitä ei pysty helposti ennakoimaan.

Tutkijat painottavat, että on elintärkeää ymmärtää miten ekosysteemit muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena ja miten nämä muutokset vaikuttavat ilmastoomme.

Maaperän olosuhteet aiheuttivat maantieteellisiä eroja

Aikaisempien tutkimusten perusteella tutkijat osasivat odottaa, että hiilen vapautuminen lisääntyy lämpenemisen seurauksena. STT:n tiedotteessa todetaan, että kasvu on todella huomattavaa, ajasta ja paikasta riippuen jopa lähes nelinkertainen aiempien tutkimusten arvioihin verrattuna.

Hiilen vapautumisessa havaittiin myös maantieteellisiä eroja. Aalto-yliopiston professori Matti Kummun mukaan etenkin Siperian ja Kanadan alueet olivat herkimpiä lämpenemiselle. Eniten eroihin vaikutti maaperän olosuhteet, kuten typpi- ja pH-tasot.

− Tutkimuksen avulla pystymme selvittämään miten eri arktiset alueet lämpenevät, ja mistä erot johtuvat, Kummu kertoo.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää kyetä ymmärtämään lämpenemisen sekä maaperän olosuhteiden ja hiilen vapautumisen välisiä yhteyksiä mahdollisimman hyvin, jotta jatkossa voidaan luoda aiempaa parempia ilmastomalleja.