Kulttuuripassi-hankkeelle näytettiin vihreää valoa – lopputulos eroaa aloitteesta

Nuorille suunnattu kulttuuripassi-pilottihanke on hyväksytty valtuustossa, mutta ei aloitteen tekijän alkuperäisen idean mukaisesti.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Minna Lindgren jätti viime toukokuussa kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakuntaan valtuustoaloitteen, jossa ehdotettiin, että Helsinki ottaisi käyttöön nuorten kulttuuripassin osana koronan taloudellisista vaikutuksista palautumisessa.

Passin käytössä hyödynnettäisiin Ranskassa toimivaksi todettua mallia, jossa 18–25-vuotiaat saavat sovellukseen ladattuna 300 euroa.

Lindgren korosti taide- ja tapahtumatuottajien palveluiden käyttämistä.

– Aloitteessa halusin painottaa Helsingin kaupungin järjestämien kulttuuripalveluiden hyödyntämistä, jotta toimijat löytäisivät uutta yleisöä. Toisaalta myös nuoret, jotka tulevat esimerkiksi opiskelemaan Helsinkiin, löytäisivät kaupungin kulttuurielämän.

Rahan voi käyttää omien mieltymystensä mukaisesti esimerkiksi konsertteihin tai elokuviin.

Valtuuston ratkaisu ei miellyttänyt

Aloite eteni valtuuston päätökseen pilottihankkeen käyttöönotosta, mutta sisältö on hyvin erilainen, mitä Lindgren alun perin suunnitteli.

– Aloite on vesittynyt. Käyttörahan summa tulee olemaan suuruudeltaan 99 euroa, ja käyttäjäkunta on rajattu 19–20 vuotiaisiin syrjäytymisvaarassa oleviin, enkä tiedä miten tämä kriteeri täyttyy.

Palvelu tilataan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Siitä seuraa se, että kaupunki ei pääse itse määrittelemään, mikä on kulttuuria.

Lindgren pitää erikoisena sitä, että koronasta toipumista varten on saatu kaupungilta 3,5 miljoonaa kulttuurille, mutta mitään erityistä ei asian eteen ole tehty.

– Olen pettynyt. Nyt on vaarana, että otetaan käyttöön pilottihanke, joka tulee todistamaan alkuperäisen aloitteen turhaksi.

Lindgren olisi toivonut rohkeaa linjausta puhtaasti kaupungin kulttuuritoimijoiden tarjonnan hyödyntämiseen.