Sinisen ja vihreän pigmentin kielto aiheuttaa huolta tatuointialalla

Kielto on osa Euroopan Unionin (EU) asetusta, joka astuu voimaan tammikuussa. Pigmenttien kieltämisen aiheellisuutta on kyseenalaistettu.

EU:n laajuinen asetus rajoittaa tuhansien aineiden käyttöä tatuointimusteissa tammikuusta 2022 alkaen. Jotkin pigmentit kielletään kokonaan, kuten sininen 15 ja vihreä 7. Näiden osalta asetus astuu voimaan tammikuussa 2023, eli niillä on vuoden pidempi siirtymäaika.

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan rajoituksilla pystytään estämään noin tuhat tatuointien aiheuttamaa allergista reaktiota vuodessa. Tatuointeja otetaan Euroopassa vuodessa arviolta kahdesta neljään miljoonaan. ECHA:n asiantuntija Evgenia Stoyanova kertoo, että arvio perustuu tatuointien, ja niistä aiheutuvien komplikaatioiden väliseen suhteeseen.

– Yksi rajoitusehdotusta arvioivista komiteoista päätteli, että on kohtuullista odottaa rajoituksen estävän tämän verran allergioita, mainitsee Stoyanova.

Ihotautien erikoislääkäri Nicholas Kluger Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus) iho- ja allergiasairaalasta kertoo, että näiden pigmenttien vaarallisuudesta tatuointikäytössä ei ole varmuutta.  Hänen kokemuksensa mukaan sininen ja vihreä aiheuttavat hyvin vähän allergisia reaktioita tatuoinneissa.

– Kielto tuntuu vähän aiheettomalta sinisen 15 ja vihreän 7 osalta. Ei ole tarpeeksi huomioitu pigmenttien tärkeyttä tatuoimisessa, sillä näistä pigmenteistä tehdään noin 99 prosenttia kaikista sinisistä ja vihreistä tatuointimusteista, kertoo Kluger.

Tanskalaisessa tutkimuksessa on selvitetty lähes 500 tatuoinnin aiheuttamaa komplikaatiota. Tutkimuksessa selvisi, että 184 allergisesta reaktiosta vain 16 aiheutti sininen, turkoosi tai vihreä väri.

Stoyanovan mukaan nämä pigmentit ovat jo kiellettyjä hiusväreissä EU:n kosmetiikka-asetuksen toisessa liitteessä, sillä ne saattavat aiheuttaa virtsarakon syöpää. Asetuksen neljännessä liitteessä sallitaan kuitenkin sinisen 15 käyttö muissa kosmeettisissa valmisteissa, ja vihreän 7 muissa kuin silmille tarkoitetuissa valmisteissa.

Tatuointimusteiden säätelyä koskevassa asetuksessa ne päätettiin kuitenkin kieltää kokonaan. Asetuksessa mainitaan, että niiden mahdollisista riskeistä ei ole riittävästi tietoa. Tästä syystä ne sisällytettiin asetukseen.

– Yksi rajoitusta puoltavista argumenteista on, että jos aine on haitallista iholla, on se myös vähintään yhtä haitallista ihon alle laitettuna, kertoo Stoyanova.

Tatuointialalla taistellaan kieltoa vastaan

Tällä hetkellä näyttää siltä, että pigmenteille ei löydy sopivaa vaihtoehtoa tatuointikäyttöön. Save The Pigments -adressi on tatuointialan vastaus pigmenttien kieltoon. Sen on allekirjoittanut jo yli 120 000 henkilöä. Adressin kotisivuilla on listattu syitä, miksi kielto on heidän mielestään näiden pigmenttien osalta aiheeton.

Tatuoija Eliud Morales valmistelee työpistettä asiakasta varten. Morales on nähnyt uransa aikana hyvin vähän sinisten ja vihreiden värien aiheuttamia allergisia reaktioita.

Toinen adressin vetäjistä on saksalainen kemiantekniikan insinööri Michael Dirks. Hänen lausuntonsa mukaan kielto pohjaa puhtaasti epäilyihin, eikä sitä tue riittävä tieteellinen data. Lisäksi Dirks kokee ongelmana sen, että tatuointimusteita koskee nyt sama sääntely kuin iholle laitettavaa kosmetiikkaa. Se antaa jatkossa mahdollisuuden käyttää tatuoinneissa musteita, jotka ovat ihon alle laitettuna myrkyllisiä. Esimerkeiksi hän antaa ultramariinin ja preussinsinisen. Molemmat ovat myrkyllisiä, mutta sallittuja tatuointikäytössä uuden sääntelyn takia.

Dirksin mukaan kielto tulee romuttamaan sinisten ja vihreiden tatuointimusteiden saatavuuden, sillä muut pigmenttivaihtoehdot ovat nopeasti ihosta liukenevia tai liian tummia sinisiä tatuointikäyttöön.

Tatuointien aiheuttamista pitkäaikaisvaikutuksista allergiat ovat yleisimpiä

Allergia voi ilmetä tatuoinnissa jopa vuosien päästä sen ottamisesta. Punainen väri aiheuttaa eniten allergisia reaktioita. Husin Klugerin mukaan on vielä epäselvää, miksi näin on. Allergian voi aiheuttaa väri itse tai jokin muu tatuointimusteen sisältämä ainesosa.

– Jos potilas on allerginen punaiselle ja haluaa oikeasti ottaa uuden värin, suosittelen ottamaan jonkin kylmän värin. Kylmiä värejä ovat esimerkiksi sininen ja vihreä, toteaa Kluger.

Tatuoinneista voi kulkeutua mustetta imusolmukkeisiin, mutta se ei vaikuta niiden toimintaan. Tällä hetkellä tutkitaan musteiden kulkeutumista myös muualle vartaloon, esimerkiksi maksaan ja munuaisiin. Se on täysin mahdollista, mutta tunnettuja haittavaikutuksia ei tällä hetkellä ole.

Uudessa sääntelyssä positiivista on se, että se pakottaa tatuointiteollisuuden kehittämään tuotteitaan. Se onkin kehittynyt hieman hitaasti. Joskus esimerkiksi mustepullot eivät ole olleet täysin steriilejä, ja musteet ovat sisältäneet vaarallisia aineita. Sääntelyn tarkoitus onkin tehdä tatuointialasta turvallisempi. Liiallisessa rajoittamisessa piilee kuitenkin riskejä.

– Mikäli tatuointimusteita kielletään liikaa, on olemassa riski, että tatuoinnit siirtyvät enemmän pimeiden kotitatuointien puolelle. Tämä taas lisää infektioriskejä, toteaa Kluger.

Säätelemättömiä tatuointimusteita voikin ostaa esimerkiksi netin verkkokaupoista. Niitä on todella vaikeaa valvoa, ja ne voivat sisältää epäpuhtauksia. Tämän takia on tärkeää, että vastuullisilla mustevalmistajilla on uusia pigmenttejä tilalla ennen kuin kielto astuu voimaan.

Tatuointimusteissa käytettävät aineet kuuluvat nyt EU:n kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) vastaavaan asetukseen.

– Rajoittaa tuhansien aineiden käyttöä tatuointimusteissa.

– Rajoitettaviin aineisiin kuuluu esimerkiksi raskasmetalleja, polyaromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä ja aromaattisia amiineja.

– Kytkee toisiinsa kosmetiikka- ja kemikaalilainsäädäntöä. Esimerkiksi joitain pigmenttejä kielletään tatuointimusteissa, sillä ne ovat kiellettyjä kosmetiikka-asetuksessa.

– Colour Index -numero pigmenttien perässä helpottaa niiden koostumuksen selvittämistä.

– Asetus velvoittaa tatuointimustevalmistajia parempiin pakkausmerkintöihin. Esimerkiksi nikkelistä tulee varoittaa.