Taidetta varhaiskasvatukseen

Kuukausi sitten kuusi taiteilijaa aloitti täysipäiväisen työskentelyn kuudessa eri Helsingin päiväkodissa ja leikkipuistossa. Kyseessä on kaupungin järjestämä Taideraide-projekti, joka tuo taiteilijat, varhaiskasvattajat sekä lapset yhteen.

Projektin tavoitteena on lisätä taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa. Samalla pyritään jakamaan tietoa ja osaamista varhaiskasvatuksen opettajille. Tarkoitus on myös luoda pysyviä yhteyksiä päiväkotien ja leikkipuistojen lähellä oleviin tanssikouluihin ja teattereihin sekä muihin taiteellisiin yksikköihin.

Taideraide-projektin koordinaattorin ja taiteilija Sari Karjalaisen mukaan taidekasvatukselle on tarvetta ja sen hyödyt on tiedostettu viime aikoina laajemmin.

– Taidekasvatus lisää lapsen osallisuutta, sensitiivisyyttä ja auttaa tunne-elämän kehittymisessä, Karjalainen kertoo.

Karjalaisen mukaan taidekasvatuksella voi tuoda helpotusta kommunikaatioon esimerkiksi monikulttuurisissa lapsiryhmissä.

Taidetta tehdään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa laajasti eri taiteenlajeja yhdistellen. Lapset pääsevät tutustumaan esimerkiksi teatteritaiteeseen, musiikkiin, kuvataiteeseen sekä tanssiin.

Taiteilija Seppo Renvall toteutti maalaustuokioita päiväkodissa, jonka jälkeen töitä projisoitiin piirtoheittimellä. Suunnitteilla on myös musiikin yhdistäminen työhön.

Varhaiskasvatuksen opettaja Aleksi Vehmassalon mukaan ulkopuolinen taiteilija voisi tuoda lisää itsevarmuutta taidekasvatuksen lisäämiseen päiväkodeissa. Usein epävarmuus omasta osaamisesta voi vähentää toimintaa.

Taideraide-projekti kestää kahdeksan kuukautta ja projekti on nyt käynnissä viidettä vuotta. Se on osa Helsingin kaupungin tavoitetta vakiinnuttaa taidekasvatusta osaksi varhaiskasvatusta.