Valtaosa opiskelijoista ei tiedä kartoittavansa eläkettä

Tietoisuus eläkkeen kerryttämisestä opintojen ajalta saattaisi motivoida opintojen valmiiksi suorittamiseen.

Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan vain joka neljäs tietää, että eläkettä karttuu myös lasten kotihoidosta sekä tutkintoon johtaneista opinnoista. Yli 17-vuotias voi kerryttää eläkettä jo ammatillisesta perustutkinnosta. Myös korkeakoulututkintoon johtaneista opinnoista kertyy eläkettä.

– Vaikka moni ei tiedä tästä karttumasta, se tulee kuitenkin heille, koska kyseistä etuutta ei tarvitse erikseen hakea, sanoo Eläketurvakeskuksen tutkimusosaston osastopäällikkö Susan Kuivalainen.

Viime vuosien trendinä on ollut opintojen venyminen tai kokonaan valmistumatta jääminen. Ylemmän korkeakoulututkinnon osalta vain 34 prosenttia suoritti tutkinnon tavoiteajassa vuonna 2020 selviää Tilastokeskuksen tiedoista.

Kuivalaisen mukaan opiskelijoiden eläkeasioissa pitäisi lisätä tiedottamista sekä löytää uudenlaisia viestimistapoja. Tämä voisi motivoida saamaan tutkinnon valmiiksi.

– Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta karttuu eläkettä noin 59 euroa kuussa, joka korottaa eläkettä koko loppuelämän ajan, tarkentaa Kuivalainen.

Kun opiskelija valmistuu tutkintoon, hän saa opinnoista kertyvän eläkkeen työeläkkeen lisäksi. Jotta etuuden saa käyttöönsä, täytyy koko työuran ajalta olla eläkevakuutettuja työansioita vähintään 18 862,62 euroa (2022).