Chatbotista haetaan tukea opintoihin

Tukibotin tavoitteena on vähentää opintojen keskeytyksiä. Se on käytössä useassa Suomen oppilaitoksessa. Botti ei kuitenkaan auta, jos tarpeisiin vastaavia palveluita ei ole.

Annie on chatbot, joka kartoittaa opiskelijan tuen tarvetta opintojen eri vaiheissa ja ohjaa oikean palvelun ääreen. Tukibotti lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko tämä tukea opintojen suunnitteluun tai esimerkiksi jaksamiseen.

Annie Advisor Oy:n tavoitteena on ehkäistä 100 000 opintojen keskeytystä vuoteen 2027 mennessä.

Ensimmäinen pilotointi tehtiin Vantaan ammattiopisto Variassa 2020–2022. Nyt Annie on käytössä yli 30 oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Vuoden 2024 alussa se otettiin koekäyttöön Oulun aikuislukiossa.

Viimeisin pilotointi toteutettiin Itä-Suomen yliopistossa vuoden 2023 aikana. Lopputuloksena havaittiin, että Annie tekee tuen pyytämisestä helpompaa ja toimii hyvänä tiedotuskanavana, muttei voi auttaa, jos tarpeisiin vastaavia palveluita ei ole.

Piirroskuvitus puhelimesta, jossa viesti "Moikka! Toivottavasti lukukautesi on alkanut hyvin. Onko jotain missä voisin auttaa?" ja vastausvaihtoehdot "Kaikki hyvin, kiitos!" ja "tarvitsen apua".

Tuen tarpeen aikainen havaitseminen ennaltaehkäisee ongelmien kasaantumista. KUVA: ANNIE ADVISOR OY

Tarkempaa tietoa hyvinvoinnista

Tukibotti antaa säännöllisempää tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista kuin harvemmin toteutettavat valtakunnalliset tutkimukset. Tämä voi auttaa oppilaitoksia tukipalveluiden kehittämisessä.

Kehitteillä on myös uusi, generatiiviseen tekoälyyn pohjautuva botti.

– Sen kanssa opiskelija voisi käynnistää keskustelun ajankohdasta riippumatta, kertoo Annie Advisor Oy:n tuotejohtaja Joonas Merikko.

Annie saa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opiskelijoilta ja henkilökunnalta kehuja, mutta jatkosta ei vielä ole varmuutta.

Pilotoinnissa testattiin viestikyselyitä eri tarpeisiin: hyvinvointiin, yksittäisiin opintojaksoihin ja opinnoista valmistumiseen.

– Odotimme, että opiskelijoiden tarpeet liittyisivät eniten itse opintoihin, mutta suurimmat haasteet liittyivätkin terveyteen, jaksamiseen, sekä uran ja elämän suunnitteluun, kertoo uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen.

Terveyshuolissa Annie ohjasi opiskelijat opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukseen. Tästä seurasi negatiivista palautetta, sillä opiskelijat odottivat saavansa muuta tukea vaikeasti saavutettavien terveyspalveluiden ohelle.

Opinnoista kokonaan pudonneet eivät vastaa Annien viesteihin

Kokemukset ovat silti enimmäkseen positiivisia. Opiskelijoista tuntuu, että yliopisto välittää heistä, ja opettajat pitävät palvelun helppokäyttöisyydestä.

Vaikeinta on tavoittaa ne opiskelijat, joiden opinnot eivät edisty juuri ollenkaan. Tähän Annie ei tuonut ratkaisua.

– Se on huolestuttavin porukka, joiden kohdalla mietin, miten heidät saataisiin tähän mukaan, Vallius-Leinonen kertoo.

UEF:n pilotointiin osallistui 700 opiskelijaa ja heistä noin 80 prosenttia vastasi tukibotin viesteihin.

https://datawrapper.dwcdn.net/19lKl/1/

Vuonna 2021 keskeytysten määrä väheni Variassa edellisvuodesta, kun samaan aikaan valtakunnallinen eroamisprosentti kasvoi. Tämän ei voida tulkita johtuvan pelkästään tukibotin käytöstä, mutta tulos on lupaava