Etelä-Haaga 1930-luvulta tähän päivään

Etelä-Haaga on muuttunut vuosikymmenien aikana maaseudusta kaupungin lähiöksi. 40-luvun puoliväliin asti Haaga toimi itsenäisenä kuntana. Helsinkiin liittämisen jälkeen Etelä-Haagaan alkoi nousta matalia pienkerrostaloja ja alue hahmottui nykyiselleen

Teksti ja video: Elina Karvinen