Helsingissä herätellään nuoria äänestämään

Nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua vaaleihin esimerkiksi eduskuntavierailun ja työpajojen avulla.

Helsingin etsivä nuorisotyö ja Ohjaamo haluavat lisätä nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa. Toimijat järjestävät kolmiosaisen ryhmätoimintakokonaisuuden nuorille, jotta he pääsevät tutustumaan vaaleihin monipuolisesti.

Tähän mennessä nuoret ovat käyneet vierailulla eduskunnassa ja osallistuneet Ohjaamon työpajoihin. 

Työpajoissa harjoitellaan esimerkiksi äänestämistä ja luodaan oma vaalimainos. Kokonaisuuden päätteeksi nuoret menevät yhdessä ennakkoäänestämään. Sen jälkeen juodaan yhdessä perinteiset vaalikahvit, kertoo etsivä nuorisotyöntekijä Kalle Laakso. 

Laakson mielestä vaalien nostaminen esille nuorisotyössä on tärkeää. Nuoret voivat sen kautta saada esimerkiksi vahvistettua identiteettiään sekä kokea ryhmään ja yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta. Nuorten herättely vaaleihin erilaisilla menetelmillä ja nuorisotyön rennoilla otteilla voi lisätä nuoren halua vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.  

Jokaisen ääni on tärkeä ja jokainen nuori on itse paras äänestämään omaa näkökulmaansa. Minun mielestäni on tärkeää, että nuoret kokevat olevansa demokraattisessa valtiossa ja voivansa vaikuttaa asioihin, sanoo Laakso.  

 

Nuorten äänestysaktiivisuus on matala verrattuna muuhun väestöön 

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 nuorten 20–24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 54,8 prosenttia. Verrattuna 35–54-vuotiaiden äänestysprosenttiin, nuorten äänestysaktiivisuus oli matala.  Nuorisotyötä tekevät haluavat nyt kannustaa nuoria äänestämään ja siten vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä.  

Aikaisemmin vaaleihin liittyvä toiminta on ollut Helsingin etsivän nuorisotyön piirissä vähäistä. Tänä vuonna teeman ympärille on järjestetty uusi ja laajempi kokonaisuus. 

Etsivä nuorisotyö tukee ja auttaa ensisijaisesti 16–28-vuotiaita nuoria, jotka ovat työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolella. Ohjaamo taas on tarkoitettu alle kolmekymmentävuotiaille ja sieltä saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. 

Jutun kuva Matti Kilponen, museovirasto, CC BY 4.0