Translaki modernisoitava!

Terveys- ja hyvinvointilaeista translakia uudistetaan parhaillaan tämän hallitusohjelman aikana. Nykyinen translaki pakkosterilointeineen rikkoo ihmisoikeuksia. Translain valmistelussa on unohdettu kuitenkin yksi ihmisryhmä kokonaan: nuoret.

– Me saadaan Suomeen ajantasainen translainsäädäntö. Siitä nyt ainakin lähdetään, että täysikäisten osalta saataisiin laki oikeaan järjestykseen, sopusointuun ihmisoikeuksien kanssa, kertoo Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

Suomen translainsäädäntöä päivitetään hallitusohjelman mukaisesti. Ohjelmassa on sovittu, että sterilisaatiovaatimus poistetaan. Tätä ministeri Blomqvist pitää merkittävänä askeleena ihmisoikeuksien kannalta. Kuitenkin transnuorten poisjättäminen lakiuudistuksesta rikkoo ihmisoikeuksia. Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös lapsille. Myös Suomen Amnesty on vaatinut translain muuttamista pikaisesti.

Lisäksi vastikään uudistettua hedelmöityslakiakin joudutaan päivittämään heti, kun tuleva translaki astuu voimaan. Hedelmöityslaki kieltää sijaissynnyttämisen ja (kohduttomien) miesparien hoidot. Translaistakin on tulossa valmiiksi vanhentunut.

Raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimislakia ei ole merkittävästi päivitetty sitten vuoden 1985. Nämä lait ovat vastoin nykyistä oikeuksiin perustuvaa käsitystä seksuaaliterveydestä ja tarvitsevat pikaisesti modernisointia muiden hyvinvointivaltioiden tasolle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sterilisaation alaikärajan laskemista ainakin 25 ikävuoteen sekä sterilisaation ja abortin saamisperusteiden muuttamista, sillä ne rajoittavat ihmisen itsemääräämisoikeutta.

Neljä lakia junnaavat kolmen ministeriön alla

Koska abortti-, sterilisaatio-, trans- ja hedelmöityslait ovat useamman ministeriön alaisuuteen liittyviä, niiden etenemisprosessi on hidas ja poikkihallinnollinen.

Perinteisesti yhdenvertaisuus kuuluu oikeusministeriölle, tasa-arvo sosiaali- ja terveysministeriölle ja Pohjoismaat ulkoministeriölle. Terveys- ja hyvinvointilakien etenemisessä voi olla avuksi uuden ministerin salkun saanut Thomas Blomqvist. Hän työskentelee kolmen ministeriön ministerinä, oikeus-, ulko- sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Nykyisessä hallitusohjelmassa mainitaan tasa-arvo 75 kertaa ja pohjoismainenkin yhteistyö noin 30 kertaa. Ministeri Blomqvist näkee myös uuden salkkunsa merkittävänä. Ministeri Blomqvistin vastuualueeseen kuuluvat tasa-arvon ja pohjoismaisen yhteistyön edistäminen sekä hallituksen siihen liittyvien tavoitteiden toteuttaminen. Kyse on poikkihallinnollisista kokonaisuuksista. Sovittelijaksi uusi ministeri ei kuitenkaan itseään koe.

– Olen vähän tuollainen kellokas, että muistutan aina välillä, että hallituksen keskeinen tavoite on edistää tasa-arvotyötä ja kannustan muita ministereitä. Lisäksi teen yhteistyötä eri ministeriöiden kesken.

Ministeri Thomas Blomqvist luottaa translain käsittelyssä keskusteluun ja yhteistyöhön.

Kohtuutta kaikille, kohduttomillekin!

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, on ajanut vanhentuneiden lakien uudistamista tämän vuosituhannen ajan ja tehnyt paljon pohjoismaista yhteistyötä. Abortti- ja sterilisaatiolait ovat ensi vuonna jo 50 vuotta vanhoja.

– Kun asiasta on keskusteltu, sosiaali- ja terveysministeriö on todennut, että nykyinen lainsäädäntö on toimiva, eikä muutosta ole nähty tarpeelliseksi, sanoo THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

360°-media pyysi väitteelle vastinetta myös sosiaali- ja terveysministeriltä, mutta ei saanut haastattelua.

Silti oikeusministeriöön tai ministeri Blomqvistiin eivät ole ottaneet yhteyttä edes järjestöt koskien näiden kahden lain uudistamisesta.

– Se viesti, mikä viranomaisten puolelta on tullut minulle, on se, että lakia on käytännössä tulkittu todella liberaalisti, kertoo ministeri Thomas Blomqvist.

THL:n Mika Gissler kertoo, että vaikka lakia on tulkittukin käytännössä vapaasti, itsemääräämisoikeus on kuitenkin lääkärillä eikä potilaalla ja vaatii diagnoosin tai laissa mainitun perusteen.

Ministeri myöntää kuitenkin, että keskustelu on tervetullutta, kaikkien terveys- ja hyvinvointilakien osalta.

Tutkimusprofessori Mika Gissler uskoo translain valmistelussa keskustelun ja yhteistyön voimaan niin kotimaassa kuin Pohjoismaissa.

Valmistelun sietämätön hitaus

Hallituksella on mennyt sote-uudistukseen vuosikymmen ja se on ollut pois terveys- ja hyvinvointilakien uudistamistyöstä. Tällä hetkellä uudet hallituskuviot voivat jopa sotkea translain etenemisen. Puolueista esimerkiksi Vihreät ajaa transnuorten asiaa, mutta hallituspuolueissa on suuria eroja siinä, miten ne suhtautuvat terveys- ja hyvinvointilakien uudistamistarpeeseen. Toisaalta jos uusi hallitus ei aja synnytystalkoita kuten edellinen hallitus teki, niin aika voi olla valmis myös vuoden 1970 abortti- ja sterilisaatiolakien uudistamiseen.

Suomen terveys- ja hyvinvointilait

  • Hedelmöityslaki 2006
  • Translaki 2002
  • Aborttilaki 1970
  • Sterilisaatiolaki 1970

Lue myös:
Lapsiluku nolla!