Koko kansan Kela täyttää 85 vuotta

Eläkelaitos on vuosikymmenten aikana laajentunut koko kansan Kelaksi, joka huolehtii kansalaisten sosiaaliturvasta vauvasta vaariin. Moni käyttääkin Kelan palveluita ja etuuksia tietämättään.

Sosiaalipolitiikan dosentti Olli Kankaan mielestä Kelan rooli on merkittävä Suomessa juuri siksi, että Kelan maksamien etuuksien repertuaari on laajentunut valtavasti.

Hän pitää Kelan hoitaman sosiaaliturvan suurimpina uudistuksina kansaneläkettä, sairausvakuutusta ja lapsilisiä.

Vaikka sairausvakuutus tuli Suomeen vasta vuonna 1964, se oli poikkeuksellinen.

−Se oli kansanvakuutus ja sen piiriin tulivat myös he, joilla ei ollut tuloja, eli esimerkiksi kotiäidit ja opiskelijat, Kangas sanoo.

Kelan roolista ja merkityksestä yhteiskunnassamme kertoo myös se, että moni käyttää Kelan palveluita ja etuuksia tietämättään. Kangas nostaa esimerkeiksi Kelan lääkekorvauksen ja opiskelijaruokailun.

Kangas pitää myös merkittävänä, ettei Suomen sosiaaliturva perustu Suomen kansalaisuuteen.

−Nykyään suomalainen sosiaali- ja minimiturva perustuvat Suomessa asumiseen, ei Suomen kansalaisuuteen. Kansa on vakuutuksen kohde, ja se käsittää kaikki, joilla on oikeus asua tässä maassa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus saattaa tuoda muutoksia esimerkiksi Kelan tarjoamiin kuntoutus- tai kuljetuspalveluihin. Kankaan arvio on, etteivät suuret tulonsiirtojärjestelmät sote-uudistuksessa kuitenkaan muutu.

Sen sijaan sosiaaliturvauudistuksen myötä etuuksia voidaan yhdenmukaistaa. Kangas pitää tärkeänä, ettei niitä ruveta hajottamaan useille eri tahoille: hallinnointi- ja tiedonsiirtokustannukset ovat halvemmat, kun sosiaaliturvaetuudet ovat yksissä käsissä.

Kelan vuosikymmenet

  • 1930-luku: Vuoden 1937 joulukuun 16. päivä Kela perustettiin. Sen tarkoituksena oli toimia nimenomaan kansaneläkkeen maksajana. Vuonna 1937 hyväksytty kansaneläkelaki astui voimaan vuonna 1939.
  • 1940-luku: Vuonna 1942 Kela myönsi ensimmäiset työkyvyttömyyseläkkeet. Tämä tarkoitti sitä, että Kelan asiakaskuntaan kuuluivat nyt eläkeläisten lisäksi myös työkyvyttömät.
  • 1960-luku: Vuonna 1964 sosiaaliturvatunnukset otettiin käyttöön samalla, kun Kelan tehtäväksi tuli hoitaa sairausvakuutusjärjestelmää. Tällöin myös Kelan asiakaskunta laajeni kaikkiin Suomessa asuviin.
  • 1990-luku: Kelan toimenkuva laajeni entisestään: Kelalle tuli hoidettavaksi niin lapsilisät (1993), kotihoidon tuki (1993), äitiysavustus (1994), opintotuki (1994), sotilasavustus (1994) kuin yleinen asumistuki (1994).
  • 2000-luku: Vuonna 2004 eurooppalainen sairaanhoitokortti otettiin käyttöön Suomessa.
  • 2020-luku: Tämän vuosikymmenen isoin muutos lienee sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus. Kelan ja hyvinvointialueiden yhteistyön on määrä taata yhteisille asiakkaille sujuva asiakkuus.