Liikunnalla on positiivisia terveysvaikutuksia, mutta lapset eivät liiku tarpeeksi

Pienilläkin teoilla voi saada aikaan muutoksia päiväkoti-ikäisen lapsen liikkumiseen.

Alle kahdeksanvuotiaiden lasten pitäisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Silti suositus ei toteudu kaikissa Suomen päiväkodeissa, esimerkiksi Joensuussa, sanoo Joensuun kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Heidi Uski.

― Havainnoijat ovat käyneet yksiköissämme, joissa on huomattu, että lapset liikkuvat liian vähän. On yksiköitä, joissa liikutaan jopa yli suositusten ja niitä, joissa liikutaan vähemmän kuin suosituksissa sanotaan.

Suositusten noudattaminen olisi kuitenkin Uskin mukaan tärkeää, sillä fyysisten hyvien terveysvaikutusten lisäksi liikkuminen ehkäisee lasten syrjäytymistä. Aiemmin suositus oli kaksi tuntia. Määrää lisättiin vuonna 2016, sillä lapset eivät liikkuneet tarpeeksi.

― Jos ei liiku, voi jäädä helposti kaveripiirin ulkopuolelle paikalleen omiin oloihin, ja syrjäytymisriski kasvaa, hän arvioi.

Liikkumisympäristöillä on tutkittu olevan fysiikkaa parantavia vaikutuksia. Fysioterapeuttiopiskelijoiden Riina Haapalan ja Tiina Vainionpään tekemän oppaan mukaan lapsen on hyvä harjoitella liikkumista erilaisissa maastoissa. Se ei ainoastaan edistä lihasten ja jänteiden liikkuvuutta vaan parantaa myös ketteryyttä.

Myös varhaiskasvatuspäällikön mukaan haastavat liikuntaympäristöt kehittävät lapsen motoriikkaa.

― Kun liikutaan erilaisissa maastoissa, kuten esimerkiksi metsissä, eikä pelkästään tasaisilla teillä, motoriikka paranee.

Uski toivoo, että varhaiskasvatuksessa muistettaisiin liikunnan tärkeys myös oppimisen kannalta. Lapsi saa liikunnan kautta myös onnistumisen kokemuksia.

― Liikunnan ilo on tärkeä asia lapselle. Toivon, että liikuntasuositukset otetaan vakavasti.