Hulevesien uusi kemikaaliton puhdistusmenetelmä parantaa vedenlaatua

Suomen ilmastopääkaupunki Lappeenranta on aloittanut vuonna 2019 hankkeen, jossa testataan uutta ympäristöystävällistä ratkaisua veden suodatukseen.

Lappeenrannan kaupunki on palkittu vuonna 2021 Green Leaf -palkinnolla. Euroopan komissio palkitsi kaupungin vihreänä edelläkävijänä luonnon, veden, vihreän sähköistymisen ja ilmastonmuutoksen eteen tehtyjen ratkaisujen takia.

Yksi ratkaisuista on hanke, jossa testataan uutta ympäristöystävällistä huleveden puhdistusmenetelmää.

Sade- ja sulamisvedet eli hulevedet valuvat pääsääntöisesti suoraan vesistöihin puhdistamattomana. Mukana valuu aineita, jotka pilaavat vettä. Lappeenrantaan on rakennettu erilaisia valumaveden johdattamiseen ja puhdistamiseen tarkoitettuja järjestelmiä.

Kokeessa hulevettä puhdistettiin suodattamilla, joka samalla rikastuttaa ja vahvistaa vesistön ekosysteemiä. Se on kemikaalitonta ja ympäristöystävällistä. Projekti on Euroopan unionin ulkorajayhteistyöohjelman rahoittama. Se on toteutettu yhdessä Lappeenrannan yliopiston ja venäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen projektipäällikkö Ville Reinikainen sanoo hankkeen tuloksien olevan vielä kesken. Lopulliset tulokset valmistuvat loka-marraskuun aikana.

– Ei ole loppuseminaaria, mutta tuloksia esitellään kansainväliselle yhteisölle Venäjällä.

Tavoitteena puhdas ja elinvoimainen vesistö

Suodattimissa käytetään puhdistamiseen shungiitti-mineraalia. Se poistaa vedestä tehokkaasti metalleja, öljyä ja mikromuoveja. Sitä voi käyttää uudelleen suodattamissa jopa 10 vuotta, kunhan se puhdistetaan ja käsitellään asianmukaisesti noin puolen vuoden välein.

Suodattimen toinen osa koostuu EM-mikrobeista. Ne ovat mikro-organismeja, jotka tukevat kasvien kasvua ja terveyttä. Mikrobien käyttäminen kemikaalien sijaan on ympäristöystävällinen ratkaisu, jolla vahvistetaan ympäristön omaa kykyä käsitellä ja sitoa ravinteita sekä haitallisia aineita.

Pietarissa ja Lappeenrannassa on analysoitu veden laatua kolmen vuoden aikana. Laaduntarkkailua on tehty noin 50:ssä kaupunkialueen vesikohteessa. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi sadevesiviemärit, kosteikot, kanavat ja lammikot.

Suodattimien on todettu alustavien tulosten perusteella parantavan vesistöjen tilaa ja vedenlaatua. Reinikaisen mukaan tulokset luovutetaan myöhemmin ulkopuoliselle taholle tutkittavaksi. Hankkeen rahallisesta kannattavuudesta tehdään selvitys ja tarkastellaan, voisiko puhdistusmenetelmää käyttää muuallakin maailmassa.

Lappeenranta sai palkintona 75 000 euroa käytettäväksi vihreän kehityksen jatkamiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen Euroopassa. Rahalla pyritään toteuttamaan lisää samankaltaisia hankkeita tulevaisuudessakin.

Lue myös: Ratkaisu maailman muoviongelmaan