Nuoret suhtautuvat aiempaa suopeammin kannabista kohtaan

Muita päihteitä käyttävät nuoret kokeilevat ikäisiään herkemmin kannabista. Pieni osa kokeilijoista jatkaa käyttöä kokeilun jälkeen.

Lokakuun alussa ilmestyneen kouluterveyskyselyn tuloksista havaittiin, että kannabiksen kokeilu on Helsingissä muuta maata yleisempää.

-Pääkaupungissa seurataan muuta maata herkemmin trendejä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoo.

Kannabiksen kokeilu on maailmalla trendikästä ja trendit yleensä rantautuvat ensin pääkaupunkiin ennen muuta Suomea.

Helsingissä on myös muita kaupunkeja enemmän ihmisiä. Se selittää myös osin kokeilujen suurempaa.

Kannabiksen kokeilu on yleisempää suurissa kaupungeissa verrattuna pieniin kaupunkeihin. Sen saatavuus pienillä paikkakunnilla oli aiemmin heikkoa. Kannabiksen kotikasvatuksen lisäännyttyä myös erot tarjonnassa ovat tasoittuneet.

Lukiolaisten kokeilut lisääntyneet
Ammattikoulussa opiskelevat kokeilevat lukiolaisia useammin kannabista, mutta ammattikoululaisten kokeilujen määrä on pysynyt useana vuotena samalla tasolla.

Lukiolaisten keskuudessa kannabiksen kokeilu on lisääntynyt noin 1-2 prosenttiyksikön verran verrattuna aiempiin vuosiin. Maailmalla tehdyt muutokset kannabispolitiikkaan vaikuttavat myös meillä. Tämä luo nuorten keskuudessa uteliaisuutta kokeilla sitä.

-Erot kannabiksen kokeilun määrissä Helsingin ja muun Suomen välillä ovat todennäköisesti tasoittuneet, arvioi Pekka Hakkarainen.

Asenteet kannabista kohtaan ovat myös muuttuneet suopeammiksi.

-Kyllähän se kertoo hyvin paljon, että kannabis on laillistettu esimerkiksi Kanadassa. Ei se nyt mitään myrkkyä voi olla.

Hakkaraisen mukaan on epätavallista, että täysin päihteetön nuori kokeilisi kannabista. Nuoret, jotka käyttävät muita päihteitä, kokeilevat ikäisiään herkemmin myös kannabista. Pieni osa kokeilijoista jatkaa kannabiksen polttoa kokeilun jälkeen.

Kannabista ei koeta niin vaarallisena kuin ennen

Kannabis ei ole yhtä koukuttava aine kuin esimerkiksi heroiini tai alkoholi, eikä kannabis aiheuta vakavaa riippuvuutta. Pekka Hakkaraisen mukaan satunnainen kannabiksen käyttö ei tarkoita sitä, että henkilö olisi koukussa siihen.

-Käsitykset kannabiksen riskeistä ovat lieventyneet jo pidemmän aikaa, hän arvioi.

Kannabiksen kokeilusta on kuitenkin alaikäiselle suuremmat terveydelliset riskit kuin vanhemmalle ihmiselle. Mikäli poltto jatkuu kokeilun jälkeen, siitä saattaa seurata esimerkiksi koulunkäynnin laiminlyöntiä ja mielenterveyden häiriöitä.