Nuorten väkivaltarikokset näkyvät helsinkiläisten arjessa

Kaupunkilaiset pitävät Helsinkiä entistä turvattomampana.

Nuorten kasvanut väkivallan ihannointi huolestuttaa etsivää nuorisotyötä tekevää Kalle Laaksoa. Kaupungilla liikkumisen pelko ei näy hänen työssään suorasti, mutta nuorten tekemät väkivaltarikokset tulevat aika ajoin esille.

– Osa kaupungilla liikkuvista nuorista varmasti kokee enemmän turvatonta oloa kuin aikaisemmin, mutta kuinka moni ja kuinka paljon, sitä en osaa arvioida.

Liki puolet helsinkiläisistä pitää Helsingin keskustaa viikonloppuöisin vaarallisena, selviää STT:n teettämässä kyselytutkimuksessa. Tulokset ovat muuttuneet vuodesta 2018, jolloin reilu kolmannes vastanneista piti Helsingin keskustaa turvattomana.

Alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset ovat yleistyneet huomattavasti vuodesta 2015, ilmenee Poliisin teettämässä tutkimusraportissa. Rikokset kohdistuvat useimmiten toisiin alle 15-vuotiaisiin ja teot tapahtuvat julkisilla paikoilla. Teräaseisiin, sosiaaliseen mediaan tai kuvaamiseen liittyvät maininnat ovat yleistyneet.

Syitä nuorten väkivaltaisuuksiin ja jengiytymiseen on monia, eivätkä vastaukset ole Laaksosta yksiselitteisiä.

– On vaikea sanoa yksittäisiä asioita miksi juuri joku nuori ajautuu jengeihin, mutta ylipäätään yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat vahvoja tekijöitä. Myös ihannointi rikollista elämää kohtaan lisää ongelmaa.

18-vuotias Aliisi Rimal kertoo kohdanneensa väkivaltaa Helsingin kaduilla.

– Varsinkin naisen näkökulmasta turvasumun mukana kantaminen voisi tuoda turvaa.

Lähikuva henkilöstä Aliisi Rimal

Aliisi Rimal on kokenut turvattomuutta Helsingin kaduilla liikkuessa.

Rimal on huolissaan nuorten väkivaltarikoksista ja vertaa Suomea Ruotsin tilanteeseen.

– Näen nuorten väkivallan huolestuttavana ilmiönä. Varsinkin jos vertaa meidän naapurimaahan Ruotsiin ja sieltä viime aikoina uutisoituihin väkivaltaisuuksiin. Ruotsista tulleet ilmiöt ovat yleensä tulleet Suomeenkin.

Ruotsissa väkivaltaisuudet ovat kärjistyneet. Kuluneen kuukauden aikana on uutisoitu useita räjähdyksiä ja ampumisia. Noin puolet väkivallanteoista epäillyistä on alle 18-vuotiaita.