Pakottaako energiakriisi painoalan työntekijät yötöihin?

Sähkön, kuljetuskustannusten ja raaka-aineiden hintojen nousu näkyy painoalan asiakkaille tuotteiden kohonneina hintoina. Sähkön hinnan nousu voi vaikuttaa painoalan työntekijöiden työaikoihin.

Sähkön hinnan nousu voi merkitä painoalalla yötöitä, koska yöaikaan sähkö on edullisempaa.

−Jos todella paljon kustannukset kasvavat, niin sitten se voisi mennä siihen, että työtä tehdään öisin, sanoo Petri Salo, Tikkurilan Painon yrittäjä.

Myös materiaalikustannukset ovat nousseet. Asiakkaille kustannusten nousu näkyy tuotteiden korkeampina hintoina.

Nettiversiona toimivat tuotteet voivat jäädä asiakkailta ostamatta printtiversion korkean hinnan vuoksi. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi esitteet.

Salon mukaan paperiteollisuus sahaa omaa oksaansa poikki siinä, että he unohtavat, että meillä on netti.

−Kun asiakas näkee esitteiden hinnan, hän laittaa mieluummin saman esitteen nettiin ja lähettää sen sähköpostilla omille asiakkailleen, Salo sanoo.

Kaikkia tuotteita ei voi siirtää nettiin. Tällaisia ovat esimerkiksi tarrat, isot bannerit ja käyntikortit.

−Sanottiin, ettei käyntikortteja sitten enää koronan jälkeen tehdäkään, mutta kyllä niitä vaan taas tehdään. Fyysinen kortti on kiva antaa tavattavalle ihmiselle, Salo sanoo.

Salon mukaan paperiset kirjat pitävät pintansa edelleen.

Painoalan yritykset ovat vähentyneet.

 Vastuullisia valintoja

Energiakriisin myötä on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota vastuulliseen toimintaan.

Ekokompassiympäristö-merkillä huomioitu Tikkurilan Paino on luopunut offsetpainotekniikasta, jota käytetään vielä monissa paikoissa. Offsetpainotekniikka on kustannustehokas laakapainon muunnosmenetelmä, joka on hyödyllinen erityisesti isoja painoseriä tehtäessä. Koska Tikkurilan Paino ei käytä offsetpainotekniikkaa, ei yritys juuri käytä kemikaaleja.

Otavan Kirjapainossa pyritään säästämään energiaa ja huomioimaan ympäristö. Kirjapaino käyttää ekologista energiaa, kertoo Panu Kupila, Otavan Kirjapainon tuotantopäällikkö.

Sähkönkulutusta on mitattu energiakatselmusten aikana. Mittaustulosten perusteella kirjapainossa on investoitu muun muassa automaattiseen valaistukseen ja koneiden käyntiaikoihin. Myös painoseriä on pienennetty.

−Pyritään painamaan kirjoja, jotka todella menevät kirjakaupoissa kaupaksi ja kouluissa käyttöön, sanoo Kupila.

Painoala on muuttunut tekniikan kehittymisen ja digitalisaation myötä. Otavan Kirjapainossa työntekijöiden määrä on laskenut sadasta kuuteenkymmeneenviiteen. Tikkurilan Painossa työntekijöitä on entisen kolmentoista sijaan jäljellä kolme.