Puhdas vesi luo potentiaalisia sijoituskohteita

Vesiteknologiayritykset pyrkivät ratkaisuillaan hillitsemään maailmassa alkanutta vesipulaa. Tilanne tarjoaa sijoittajille monipuolisia ja suotuisia vaihtoehtoja.

Meille suomalaisille vesi on itsestäänselvä perushyödyke. Pohjavesivaramme ovat suuret ja veden laatukin on hyvä. Vuorokaudessa meillä muodostuu noin 5,4 miljoonaa kuutiota vettä yli 5000:lla eri pohjavesialueella. Vettä syntyy niin paljon, että olemme täysin omavaraisia sen suhteen ja voisimme viedä sitä tuotteena muihinkin maihin.

Veden omavaraisuudesta huolimatta vesiyritysten tärkeyttä ei ole Suomessa unohdettu. Vuonna 2018 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) myönsi 1,1 miljoonan euron avustuksen Mikkelin kaupungille vesiteknologian kehittämiseen.

Vesiyrityksiin luokitellaan muun muassa vesi-infrastruktuurialan yhtiöt. Ne tuottavat puhdasta vettä ja pumppaavat sekä jakelevat sitä eteenpäin.

Sijoittajien kannalta olennaiset vesiyritykset löytyvät pörssistä. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan pörssistä löytyy American Water Works sekä vesiteknologiayritys Xylem. Xylem toimii myös Suomessa.

Lappeenrannan ammattikorkeakoulun liiketoiminnan lehtori Henri Huovinen pitää vesiyrityksiä hyvinä sijoituskohteina.

– Suuret vesiyritykset maksavat hyvää osinkoa sekä ne pärjäävät hyvin yli suhdannevaihteluiden. Alhaisten riskien kannalta ne ovat varteenotettavia ja itselläkin on ollut jo kauan mielessä ottaa omaan salkkuun tällaisia kohteita.

Monet nettipankit tarjoavat myös rahastoja, jotka keskittyvät vesiyhtiöiden seuraamiseen. Esimerkiksi Nordnetin S&P Global Water 50 – indeksi. Rahasto on pärjännyt loistavasti, sillä viimeisen kymmenen vuoden aikana sen kokonaistuotto on ollut 15,05 prosenttia verrattuna globaaliin osakemarkkinaan.

Todellinen pula vedestä

Kehittyvissä maissa mahdollisuus puhtaan veden saantiin sekä puhdistamiseen ovat rajallisempia kuin esimerkiksi Suomessa. Tähän vaikuttaa heikko infrastruktuuri ja investointien puute.

Unicefin mukaan maailmassa elää hieman yli kaksi miljardia ihmistä juomaveden puutteessa. Järjestön arvioista selviää myös, että luku tuplaantuu vuoteen 2050 mennessä. YK:n ennusteista ilmenee, että ihmiset käyttävät 40 prosenttia enemmän vettä vuonna 2025 vuoteen 2015 verrattuna.

Veden käytön kasvu johtuu kaupungistumisesta sekä väestön- ja teollisuuden nopeasta kasvusta. Ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus sekä aavikoituminen lisäävät myös veden tarvetta. Nämä asiat asettavat haasteita puhtaan veden riittävyydelle, ja ulkomaisten vesiyhtiöiden merkitys kehittyvissä maissa kasvaa.

Esimerkiksi vuonna 2017 suomalainen vesiteknologiayritys Solar Water Solutions kehitti vedenpuhdistuslaitteen pieneen kenialaiskylään. Nyt puhdasta vettä virtaa kylän sadoille ihmisille, joilla sitä ei ollut saatavilla aikaisemmin.

Solar Water Solutionsin laitteet toimivat aurinkoenergialla. Ne poistavat vedestä haitta-aineet kuten virukset, suolan sekä bakteerit.

Vastuullisuudella voittoon

 Suomalaisen vastuullisen sijoittamisen foorumin (Finsif) mukaan, joka neljännes sijoittaa varojaan vastuullisesti. Tämä tarkoittaa, että sijoitusvalinnoissa otetaan huomioon esimerkiksi yrityksen ympäristövaikutukset ja työntekijöiden kohtelu.

– Vastuullinen sijoittaminen on ehdottomasti nostanut päätään. Se osin myös selittää veden puhdistamiseen panostavien yritysten hyvää kurssikehitystä, Huovinen sanoo.

Vesiteknologiayritykset houkuttelevat potentiaalisina sijoituskohteina, kun maailmalla vallitsee puhtaan veden puute. Yritykset vähentävät veden niukkuutta ja lisäävät saatavilla olevan makean veden määrää. Ne pyrkivät toiminnallaan siihen, että mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollisuus puhtaan veden saantiin sekä käyttöön.