Suomalaisia ei kiinnosta raaka-aineiden alkuperä ravintoloissa

Ruuan alkuperää enemmän suomalaisia kiinnostaa halpa hinta.

Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista pitää raaka-aineiden alkuperää merkittävänä kriteerinä valitessaan ravintolaa. Sen sijaan 25 prosenttia päättää ravintolan sen perusteella, onko siellä käytetty kotimaisia raaka-aineita. Jälkimmäistä arvostavat erityisesti naiset ja eläkeläiset.

Tämä käy ilmi Kespron tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin suomalaisten odotuksia ravintoloille vuonna 2020.

Tutkimuksessa otettiin selvää siitä, millaisia ulkona syöjiä suomalaiset ovat.

Läpinäkyvä ajattelu siirtymässä päivittäistavarakaupoista myös ravintoloihin

Kespron aluejohtaja Jerry Tiittala kertoo, että suomalaiset ovat tottuneet pohtimaan valintojaan päivittäistavarakaupan käytävillä. Kun mennään ravintoloihin, niin raaka-aineiden alkuperä usein unohtuu. Tiittala uskoo tämän kuitenkin muuttuvan tulevaisuudessa.

– Vahvistuvana trendinä on jo nähtävissä, että ihmiset tekevät valintoja sen perusteella, mistä esimerkiksi liha tulee ja miten se on valmistettu. Läpinäkyvyys lisääntyy ja raaka-aineella täytyy olla tarina.

Nuorille hinta-laatusuhde raaka-aineita tärkeämpää

Luonnonvarakeskuksen (Luken) erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri uskoo elintarvikekauppojen ja ravintoloiden eron olevan se, että tuote on konkreettisempi kaupassa. Silloin on helpompi miettiä muitakin asioita kuin hintaa ja laatua.

– Ravintolassa tuoteketju ei näy samalla tavalla. Silloin kuluttajatkaan eivät kyseenalaista asiaa yhtä paljon.

Kyselyyn vastaajien keskuudessa ravintolan valinnassa korostuivat muun muassa hyvä sijainti sekä asioinnin helppous. Opiskelijoille tärkeintä on ruoan hinta ja annosten muokattavuus. Raaka-aineiden kotimaisuus on nuorille ja opiskelijoille toissijaista.

– Nuoret ovat tottuneet syömään erilaisia ruokia ympäri maailmaa, eikä kotimaisuus välttämättä puhuttele nuoria yhtä paljon, Katajajuuri pohtii.

Arjen piristäminen on suomalaisten tärkein motiivi syödä ulkona

Tutkimuksessa nousi esiin myös suomalaisten tärkein motiivi ulkona syömiselle. Se on arjen piristäminen. Nuorista 18–24-vuotiaista vastaajista jopa 92 prosenttia valitsee tämän syyksi.

Ulkona syömiseen arjen piristyksenä vaikuttaa muun muassa kiire etenkin kasvukeskuksissa, mutta ilmiö näkyy myös pienemmillä paikkakunnilla.

Tiittala näkee myös suomalaisten lisääntyneen matkustelun tärkeänä syynä ulkona syömisen arkipäiväistymiselle.