Kaasuautolla ilmastonmuutosta vastaan

Kaasuautoilla voisi vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Valtion tuesta huolimatta kaasuautojen määrä lisääntyy kuitenkin hitaasti.

Suomi tuottaa kasvihuonekaasuja noin 48 miljoonaa tonnia. Liikenteen määrä tästä on noin 10 miljoonaa tonnia. Suurin osa liikenteen päästöistä syntyy henkilö- ja kuorma-autoliikenteestä.

Hallitusohjelmassa on tavoitteena vähentää liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä. Pidemmän ajan tavoite on saada kaikki liikenne päästöttömäksi vuoteen 2045 mennessä. Yksi valituista keinoista on kaasuautojen tukeminen.

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa saada 130 000 kaasukäyttöistä henkilö- ja pakettiautoa liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä rekisteröityjä kaasuautoja on noin 16 000 ja lisää tulee hieman yli tuhannen auton vuosivauhtia. Vertailun vuoksi erilaisia sähkö- tai hybridiautoja on liikenteessä yli 120 000.

– Paremminkin voisi mennä, toteaa liikenneneuvos Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Yksi ongelma Jääskeläisen mielestä on EU:n odotettavissa oleva päätös kieltää polttomoottori- sekä kaasuautojen valmistus vuoteen 2035 mennessä. Tätä päätöstä ennakoiden suuri osa autonvalmistajista on jo lopettanut tuotantonsa tai ainakin mallistojen kehittämisen.

Jääskeläisen mukaan se on erityisen harmillista, sillä Suomessa olisi paljon potentiaalia biokaasun tuotannolle sekä yrityksiä, jotka ovat halukkaita tekemään biokaasusta bisnestä. EU:n uusi CO2-raja-arvoasetus henkilö- ja pakettiautojen valmistajille valmistunee vuoden 2022 loppuun mennessä.

Suomen hallitus antanut määrärahoja sähköautojen hankintoja ja kaasuautojen konversioita varten. Kysyntä ylitti tarjonnan, tosin tukia käytettiin enimmäkseen sähköautojen ostoon. Tuki loppunee vuoden 2022 lopussa, sillä budjetti on pian käytetty loppuun. Tukea kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintaan on kuitenkin saatavilla vielä vuoden 2023 puolellakin.

Jotain positiivistakin on tapahtunut. Biokaasun tuottajia tuetaan ottamalla heidät jakeluvelvoitteen piiriin. Eli biodieselin sijasta huoltamo voi ottaa tarjolle biokaasua. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (Sd.) on myös ehdottanut alennuksia kaasuautojen käyttövoima- ja ajoneuvoveroon.

Suomen seuraava tavoite on saada edistettyä kaasun käyttöä raskaan liikenteen polttoaineena EU-tasolla. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan kotimaisen biokaasun tuotanto riittäisi kattamaan neljänneksen Suomen liikenteen kulutuksesta.

A2B:n autot kulkevat kotimaisella biokaasulla ja sähköllä.

Päästöttömyys kilpailuetuna rahtiliikenteessä

Raskas liikenne sähköistyy hitaasti, koska sopivaa kalustoa ei ole paljoakaan tarjolla. Sen sijaan kaasu sopii myös pitkän matkan rahtiin. Jotkut kuljetusyritykset ovatkin jo siirtyneet käyttämään enimmäkseen kaasua, kuten Helsingin Metsälässä sijaitseva A2B.

A2B:n toimitusjohtaja Tero Kakon mukaan ekologisuus on selkeä kilpailuetu ja yrityksen asiakkaille tärkeää. Yrityksen 55 ajoneuvoa käyttävät pääasiassa Gasumin kotimaista biokaasua tai tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Kakko uskoo kaasun käytön lisääntyvän liikenteessä jonkin verran tulevaisuudessa. Kaasun tarjonnassa hän ei näe ongelmia.

Valtiovallalta hän toivoo muutoksia verotukseen, joka ohjaisi kulutusta. Kaasuautot maksavat samansuuruisen käyttövoimaveron kuin dieselautot vaikka tuottavat vähemmän päästöjä.

Marko Rissanen muunsi Cadillac-maasturinsa kulkemaan kaasulla.

Kaasuautoksi muuttaminen

Aivan kaikkia autoja ei saa muunnettua kaasulla kulkeviksi. Mikäli päätät kuitenkin konversioon ryhtyä, lopputuloksena autosi muuttuu kaasu/bensahybridiksi koska bensatankkia ei poisteta ja sitä voi tarvittaessa käyttää. Moottorityypistä riippuen auto kulkee käyttäen 80/20% kaasu/bensa sekoitusta tai 100% kaasua.

Muutostyö maksaa 2000¬5000 euroa ja Trafi (Liikenteen turvallisuusvirasto) myöntää siihen 1000 euron tuen, joka haetaan jälkikäteen. Muutostöissä autoon asennetaan kahdentoista kilon kaasusäiliö, jonka sisältö vastaa teholtaan noin 20:tä bensalitraa.

Syyskuun lopussa biokaasu maksoi hieman yli 2 euroa kilolta. Bensiinin hinnaksi muunnettuna tämä vastaisi noin 1,3 euroa/litra. Muunnoskulut saa siis nopeasti kuitattua bensapumpulla.

Vaikka kaasu-auto vaikuttaa ilmiselvältä ilmastoteolta, muutostöitä tekevän Terragas-yhtiön myyntijohtaja Marko Rissanen kertoo muutostöiden vähentyneen Venäjän aloittaman sodan takia.

– Ihmiset eivät hahmota, että biokaasu on 100% kotimaista eivätkä sitä, että kilossa kaasua on enemmän tehoa kuin litrassa bensaa. He näkevät vain pumpulla, että kaasukilo on hieman kalliimpaa kuin bensa.

Eli muuttamalla autosi kaasulla kulkevaksi tuet kotimaista teollisuutta etkä ulkomaisia öljy-yhtiöitä.

Autat myös luontoa, sillä kaasuauto saattaa tietyissä tapauksissa olla jopa negatiivipäästöinen, kun elinkaaripäästöt huomioidaan.

Muutostöiden yhteydessä auton pohjaan on asennettu kaksi kaasusäiliötä.