Työkyvyttömyyseläkkeen prosessi kestää vuosia ja rahat ovat tiukilla” – Yksin en pystyisi elämään”

Eija Sandén ja Marjaanan molempien prosessi työkyvyttömyyseläkkeeseen kesti viidestä kuuteen vuoteen. Kumpikin kokee rahan olevan jatkuvasti tiukilla.

Eija Sandén ajoi kolarin vuonna 1984 ja joutui työkyvyttömäksi 24-vuotiaana. Tästä alkoi kuuden vuoden prosessi.

Ensin Sandén sai kaksi kuukautta täyttä palkkaa työnantajalta. Tämä muuttui 65-70 prosentin päivärahaksi parin vuoden kuluttua. Lopulta hän sai pysyvän eläkepäätöksen työnantajan vakuutusyhtiöltä.

Sandénin tie eläkkeelle oli hyvin raskas. Aluksi häntä vaadittiin käymään lääkärissä tarkastuksessa kuukauden välein, jotta hän saisi sairaspäivärahan.

Riippuvainen puolisosta

Sandén herkistyy, kun hän kertoo olevansa riippuvainen täysin aviomiehestään. Hän ei pärjäisi taloudellisesti yksin.

– Yksin en pystyisi elämään.

Maailman taloustilanteesta johtuva inflaatio jännittää.

“Kyllä, kun ruokaostokset maksaakin parikymppiä enemmän, niin se vaikuttaa”

Ilmaisten lääkärikäyntien lisäksi Eija Sandén ei ole saanut tukea. Hän koki erityisesti nuorena tämän kuormittavana ja koki jäävänsä yksin.

“Olisin kai saanut apua, jos minulla olisi mahdollisuus kuntoutua”

 

Sandénin elämää rikastuttaa erityisesti vapaaehtoistyö rikos-ja riitasioiden sovittelijana

Kuntoutusrahasta sairauspäivärahalle

 

Nimettömänä pysyvän Marjaanan (nimi muutettu) eläkkeelle haku alkoi viisi vuotta sitten, kun hänen psyykkinen ja fyysinen kuntonsa romahtivat. Hänelle tarjottiin ensin osittaista eläkettä kuntoutusrahan muodossa, vaikka hän koki, ettei hän pysty enää kuntoutumaan.

Vasta tämän jälkeen hän sai sairauspäivärahaa puolen vuoden, sitten vuoden jaksoissa. Tähän vaadittiin joka kerta lääkärin puoltava lausunto. Jos Kelasta tai hoitavasta tahosta tuli hakemusosessissa pienikin virhe, hän jäi pahimmillaan muutamaksi viikoksi ilman mitään tukia. Tämän hän koki hyvin turhauttavana. Hän kokee olevansa onnekas.

– Jos tämä olisi tapahtunut lasten ollessa pieniä, olisin ollut suuressa pulassa. Itse pystyn olemaan pari päivää syömättä, mutta lasten on pakko syödä Marjaana kuvaa.

 

Eläkepäätös aiheutti ristiriitaisia tunteita

Marjaanalle eläkepäätös oli kova paikka

– Vaikka jouduin luopumaan unelmista ja unelma-ammatista, oli helpottavaa tietää, että hakeminen on ohi.

Hänen mielestään hakeminen on muuttunut hankalammaksi sen siirryttyä Kelaan.

Rahallisesti Marjaana on hyvin tiukilla. Hänen toimeentulotukensa laskelmaan otetaan huomioon sähkölasku sekä reseptilääkkeet. Silti laskelman mukaan Marjaana ylittää laskelman parilla eurolla eikä ole oikeutettu toimeentulotukeen. Näin kaikki menot jäävät Marjaanan maksettavaksi.

Tietokoneen hän kokevan olevan ainoa väline ulkomaailmaan. Siksi inflaatio ja sähkönhinnan nousu huolestuttaa erityisesti Marjaanaa.

Työkyvyttömyyseläkken määrä

Kelan työkyvyttömyyseläke yksinasuvalle on 703,45 euroa. Täyden eläkkeen saa, jos työeläkkeiden sekä muut eläketulojen kertymä on enintään 59,45 euroa  kuukaudessa.

Työkyvyttömyyseläkettä ei makseta lainkaan, jos yksinasuva saa yli 1301,12 euroa. Avoliitossa tuloraja on 1452,04 euroa. Eläkkeeseen vaikuttaa ulkomailla asuminen, jos eläkkeensaaja on asunut vähemmän kuin 80 prosenttia ajastaan Suomessa täytettyään 16 vuotta.

Eläkkeensaaja voi saada myös takuueläkettä, jos hänen eläkkeensä yhteismäärä on enintään 878,47 euroa kuussa.

Työkyvyttömiä eläkeläisiä on liki 200 000. Heistä kymmenen prosenttia on toimeentulotuen piirissä.

 

 

Kela ei päätä eläkkeiden määrää

Kelan tehtävänä on toimeenpanna eduskunnan säätämiä lakeja, kuten kansaneläkelakia. Kansaneläkelaissa säädetään mm. työkyvyttömyyseläkkeestä ja kansaneläkkeen määrästä. Kela ei päätä toimeenpanemiensa etuuksien määriä.

Tavoitekäsittelyaika työkyvyttömyyseläkkeellä on 11 viikkoa. Keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 72 päivää ja jatkohakemusten kohdalla 41 päivää.

 

Juttuun on haastateltu useita Kelan asiantuntijoita.