Uusi taloteknologia auttaa sietämään pitkiä kokouksia paremmin

Jos halutaan muuttaa ilmastonmuutoksen suuntaa, ilmakehästä täytyy ottaa hiilidioksidia pois. Tähän ratkaisun tuovat uudet hiilinieluteknologiat.

Korkea hiilidioksidipitoisuus voi saada ilman tuntumaan tunkkaiselta ja aiheuttaa esimerkiksi keskittymisvaikeuksia. Laitteiston avulla voidaan poistaa hiilidioksidia rakennuksien sisäilmasta ilmanvaihdon kautta. Teknologian käyttö ylläpitää ilman optimaalista hiilidioksidipitoisuutta, mikä auttaa keskittymistä.

Rakennusten omistajia lappeenrantalaisyhtiön teknologia auttaa vähentämään energiankulutusta, mikä on hyödyllistä myös ilmaston näkökulmasta. Soletair Powerin toimitusjohtaja Petri Laakson mukaan kyse on rakennusten muuttamisesta hiilinieluiksi.

Rakennukset aiheuttavat Laakson mukaan noin 38 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Liki kolmannes kaikista päästöistä syntyy rakennuksen käytön aikana.

Yrityksen teknologia ottaa hiilidioksidia rakennuksen ilmanvaihdosta, mikä vähentää tarvittavan tuloilman määrää. Tämä vähentää energiankulutusta ja syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Ilmakehästä pitää ottaa hiilidioksidia pois

Bioperäistä hiilidioksidia voidaan ottaa talteen esimerkiksi sellutehtaiden piipuista ja varastoida. Aiheesta on tehnyt tutkimusta Teknologinen tutkimuskeskus VTT.

Soletair ja VTT tehneet yhteistyötä pilottihankkeessa hiilidioksidin hyötykäyttöön liittyen vuonna 2017. VTT:n erikoistutkija Sampo Mäkikouri on erikoistunut teknologisiin hiilinieluihin.

Sampo Mäkikouri tuo esiin, että Soletairin teknologia on kokoluokaltaan, aikajänteeltään ja tarkoitukseltaan erilainen ratkaisu ilmastonmuutokseen kuin bioperäisen hiilidioksidin talteenotto tehtaissa. Vaikka yrityksen teknologia pystyy ottamaan talteen verrattain pieniä määriä hiilidioksidia, voidaan kuluttajalle tarjota myös muita hyötyjä.

– Soletairin ratkaisussa päästään lähelle kuluttajaa. Talon sisäilman hyvä hiilidioksidipitoisuus edistää oppimista ja työntekoa.

Petri Laakso vertaa yrityksensä teknologian ja tehtaanpiippujen tulppaamisen ilmastovaikutuksia.

– Fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvan teollisuuden piippuja rajoittamalla ei voi kääntää ilmastonmuutosta taaksepäin. Voi vain rajoittaa ilmaan pääsevän hiilidioksidin määrää. Jos halutaan muuttaa ilmastonmuutoksen suuntaa, pitää ottaa ilmakehästä hiilidioksidia pois.

Lappeenrantalaisyritys tekee yhteistyötä muiden yritysten kanssa, jotka hyödyntävät talteen otettua hiilidioksidia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi betonin valmistuksessa.

Sampo Mäkikouri kertoo, että menetelmä on ekologisesti kestävä myös pitkällä aikavälillä, koska hiilidioksidi on reagoinut betonin ainesosien kanssa muodostaen karbonaatteja eli kiveä. Siispä hiilidioksidi ei vapaudu ilmakehään betonin elinkaaren lopussa.

Teknologisten hiilinielujen rahoitus vaikuttaa siihen, kuinka merkittävä hyöty niistä voidaan saada. Mäkikouri on ollut mukana tekemässä Suomen ilmastopaneelin raporttia, jossa tarkastellaan teknologisten hiilinielujen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Raportissa kerrotaan, etteivät teknologiset hiilinielut saa syrjäyttää muita ilmastotoimia.

Mitä hiilinielut ovat?

  • Hiilinielut sitovat hiilidioksidia ilmakehästä. Luonnossa sellaisia ovat esimerkiksi metsät, meret ja maaperä.
  • Teknologiset nielut ovat ihmisen kehittämiä järjestelmiä, joiden avulla otetaan talteen ja varastoidaan hiilidioksidia pysyvästi.
  • Nieluja voidaan toteuttaa kahdella tavalla: Hiilidioksidia voidaan ottaa talteen suoraan ilmasta tai tehtaissa biomassaa käsittelevien teollisten prosessien yhteydessä.