Facebookin vuokra-asuntoryhmät vahvistaneet asemansa nykyajan asunnonhakuväylänä

Viime vuosina Facebookin vuokra-asuntoryhmät ovat kasvaneet asunnonhaku- ja välitysväylänä, vaikka suurimpia asuntojen tarjoajia ovat edelleen vuokranvälitysyritykset.

Saara Orsila on yksi niistä onnekkaista, jotka löysivät asunnon Helsingistä Facebookin vuokraryhmien kautta. Orsilalle ja hänen siskolleen Mari Orsilalle asunnonhausta tuli ajankohtainen loppukesästä, kun tieto uudesta työpaikasta pääkaupunkiseudulla selvisi.

– Kun rupesimme tosissamme etsimään vuokra-asuntoa, kaikki tapahtui todella nopeasti ja pääsimme henkilökohtaiseen asuntonäyttöön.

Ajankohta asunnonhakuun oli haastava, sillä koulujen aloitus oli ruuhkauttanut pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat. Facebookin Vuokra-asunnot Helsinki -ryhmä tarjosi kuitenkin ratkaisun ongelmaan. Kaksikko löysi itselleen tilavan kolmion Jätkäsaaresta.

Vuokra-asuntojen hakuun sekä vuokraamiseen keskittyviä ryhmiä on Facebookissa 78 kappaletta. Pääkaupunkiseudulla vuokra-asuntoryhmiä on yhteensä 14, joista yksi on erikoistunut asuntojen vaihtoon ja kaksi pelkästään kimppakämppä- ja kommuuniasumiseen. Pääkaupunkiseudun ryhmissä on yhteensä 174 000 jäsentä.

Janne Lohilahti on ylläpitäjänä pääkaupunkiseudun suurimmassa, 107 000 jäsenen Vuokra-asunnot Helsinki -ryhmässä. Ryhmä on perustettu tammikuussa vuonna 2010, mutta Lohilahti on toiminut ylläpidossa vuodesta 2014.

Vuokra-asunnot Helsinki on Facebook-ryhmä, johon asuntojen hakijat ja välittäjät voivat laittaa ilmoituksia vapaana olevista vuokra-asunnoista tai asunnon tarpeesta.

Lohilahden mukaan ryhmä eroaa muista väylistä, koska se on täysin ilmainen käyttäjilleen.

– Kaikilla on yhtä suuri näkyvyys ja yhtenevät mahdollisuudet löytää etsimänsä.

Sosiaalinen media osana asunnonhakua on ilmiönä melko uusi. Lohilahti sanoo, että ryhmässä itsestä annettu mielikuva vaikuttaa ratkaisevasti yhteydenottojen määrään. Asunnonhaku alkaa muistuttaa yhä enemmän työnhakua.

– Jos julkaiset ryhmässä pitkän esittelytekstin kuvan kera, saat luultavasti enemmän yhteydenottoja ja näkyvyyttä.

Facebook-ryhmien lisääntynyt käyttö asunnonhakuväylänä on herättänyt keskustelua siitä, onko asunnonhaku siirtymässä yhä enemmän sosiaaliseen mediaan, ja vaikuttaako kehitys pitkällä aikavälillä perinteiseen asunnonvälitykseen.

Tällä hetkellä kilpailu vuokranvälitysyritysten, yksityisten välittäjien ja opiskelija-asuntosäätiöiden asunnoista on niin kovaa, että moni asunnonhakija etsii asuntoa mieluummin Facebook-ryhmistä. Niissä asunnonhakija saa suoran yhteyden vuokranantajaan.

Lohilahden mukaan Facebookin vuokraryhmät välittävät vielä vähemmän asuntoja kuin perinteiset asunnonvälityskanavat. Jäsenmäärän jatkuva kasvu kuitenkin kertoo ryhmien vetovoimasta.

– Facebook-ryhmät ovat tämän päivän ja tulevaisuuden väyliä, Lohilahti uskoo.

Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa uskoo sosiaalisen median helpottavan pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotilannetta. Konkreettisia tilastoja asiasta ei kuitenkaan vielä ole.

Viljamaa kertoo, että sopivan hintaisista asunnoista on Helsingissä pulaa. Koska kaupungin väestö ja samalla myös asuntojen kysyntä kasvaa nopeasti, asuntoa tarvitsevien määrä erityisesti alkusyksyn ruuhkaisina kuukausina on Helsingissä suuri.

– Olennaisinta on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen.

Euroopan suurkaupunkeihin Tukholmaan ja Berliiniin verrattuna Helsingin tilanne vuokramarkkinoilla on Viljamaan mukaan kuitenkin keskimääräistä parempi.

– Helsingin kaupungin useat rakennusprojektit ovat lisänneet asuntojen tarjontaa.

Viljamaa myös sanoo, kuinka opiskelijoiden näkökulmasta tilannetta on parantanut yleinen asumistuki, joka mahdollistaa myös kalliimpien vuokra-asuntojen vuokraamisen.

Orsilalle Facebook-ryhmään liittyminen tarjosi pelkästään hyviä kokemuksia. Hänen mukaansa vuokranvälityssivustoihin verrattuna sosiaalinen media tarjosi vaihtoehtoja nopeasti ja yhteydenotto vuokranantajiin oli helppoa.

Orsila ei kohdannut ryhmässä syrjintää tai häirintää. Hänen mielestään aktiivisilla ryhmäläisillä on tavallaan etulyöntiasema, koska he ovat ensimmäisenä paikalla ilmoitusten saapuessa. Se on kuitenkin luonnollista.

Orsilan mukaan sosiaalinen media on väylänä toimiva, koska kymmenien eri vuokranvälitysyritysten sivuja ei tarvitse erikseen selata.

– Ilmoitukset asunnoista ponnahtaa suoraan omalle etusivulle.

Orsila näkee sosiaalisen median antavan mahdollisuuksia asunnonhakuun ja -välitykseen myös jatkossa.

– Näen, että Facebook -ryhmillä on varaa kasvuun ja kehitykseen.