Urheiluseurat ja kunnat tekevät vaikuttavaa yhteistyötä

Suomi on maaseutukuntien ja pienten urheiluseurojen maa. Urheiluseurat tuottavat tärkeitä harrastusmahdollisuuksia pienissä kunnissa. Suomessa on valtakunnallisen seuratietokannan mukaan 8263 urheiluseuraa. Kuntia Suomessa on 309 ja kuntien mediaani asukasluku on 5800 asukasta.

Nakkilassa on 18 rekisteröityä urheiluseuraa ja kunnassa on noin 5000 asukasta.

– Nakkilan Vireessä on noin 300 jäsentä tällä hetkellä. Lapset saattavat kuulua moneen urheiluseuraan samaan aikaan, kertoo seuran puheenjohtaja Matleena Ranki.

– Kunnissa urheiluseurat järjestävät lähiliikuntaa. Se on perheille tärkeää vapaa-ajantoimintaa. Arkea helpottaa, että lapset on vietävissä lähelle harrastuksiin, toteaa Kilpa- ja huippu-urheiluinstituutin (KIHU) johtava asiantuntija Jari Lämsä.

Urheiluseurat tarjoavat myös kunnan nuorille ja lasten vanhemmille toimintaa.

– Nakkilan Vire on saanut hyvin apuohjaajia, kertoo Ranki. Apuohjaajat ovat nuoria, jotka haluavat osallistua lasten valmennustoimintaan. Apuohjaajat toimivat valmentajien kanssa. Valmentajina toimivat usein lasten vanhemmat. Vire tarjoaa valmentajille koulutusta valmennustyöhön.

Urheiluharrastuksista tuleva hyöty on nopeasti nähtävissä. Harrastaminen ja valmentaminen tuo positiivista sisältöä elämään.

Urheiluseurat aktivoivat kuntalaisia

Urheiluseuroilla on usein pitkä paikallishistoria. Nakkilan Vireen historia alkaa vuodesta 1945. Seurassa urheileminen siirtyy sukupolvelta toiselle.

– Urheiluseuratoiminta on kansalaisaktiivisuutta. Ihmiset luovat toimintaa itselleen ja perheenjäsenilleen. Toiminta on sellaista, jonka ihmiset kokevat tärkeäksi, toteaa KIHU:n asiantuntija Jari Lämsä.

Seuratoiminnasta hyötyvät seurojen jäsenet ja monet ulkopuoliset.

Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat tärkeitä asioita pienissä kunnissa. Ihmiselle on tärkeää tuntea kuuluvansa johonkin joukkoon. Urheiluseurat luovat yhteisöllistä toimintaa ja -kulttuuria.

– Urheiluseurana Nakkilan Vire on mielestäni helposti lähestyttävä. Se tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa, sanoo seuran puheenjohtaja.

Nakkilan Vire on yleisseura, joka nykyisin panostaa lasten ja nuorten yleisurheiluun. Seuran hiihto- ja kuntoilujaostojen toiminnat ovat pienimuotoisempia.

Liikuntapaikkoihin kannattaa satsata

Nakkila on panostanut liikuntapaikkoihin. Kunta rakensi uuden liikuntakeskuksen 2018. Liikuntakeskuksessa on muun muassa liikuntasali ja kuntosali.

Urheilupaikkoihin satsaaminen mahdollistaa lapselle ja nuorelle polun harrastajasta tulevaisuuden huippu-urheilijaksi. Kunta voi toiminnallaan luoda edellytyksiä menestymiselle.

– Kunnat kuuntelevat urheiluseuroja liikuntapaikkarakentamisen yhteydessä. Kunnissa järjestetään erilaisia seura- tai yhdistysfoorumeja, joissa käsitellään liikuntapaikka-asioita, toteaa Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.

Kuntalaissa ja liikuntalaissa mainitaan, että kuntien on tehtävä yhteistyötä paikkakunnan seuratoimijoiden kanssa.

Kunnan kannattaa panostaa liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Urheiluseurojen toimintaedellytys on, että niillä on kunnolliset harjoitustilat ja -paikat. Hyväkuntoiset harjoituspaikat kannustavat ihmisiä liikkumaan.

– Kuntien taloudellinen tilanne vaikuttaa liikuntapaikkarakentamiseen, kertoo Elsa Mantere.

Monet urheiluseuroihin kuulumattomat hyötyvät hyväkuntoisista hiihtoladuista ja uimahalleista. Hyvinvoivat ja aktiiviset kuntalaiset ovat tärkeä osa kunnan elinvoimaa.

Talous on urheiluseuratoiminnan kivijalka

Hyvä talous on tärkeä osa aktiivisen urheiluseuran toimintaa. Talkootyö on perinteisesti ollut osa urheiluseuran talouden perustaa.

– Vireellä on talkoovelvoite. Velvoitteen mukaan jokaisen on osallistuttava vähintään kolmiin talkoisiin vuoden aikana, kertoo Matleena Ranki.

Nakkilan Vire on tehnyt talkoita muun muassa Porin Ässien pelien liikenteenohjauksessa.

– Maaseudulla ihmiset ovat aktiivisempia tekemään talkoita, kertoo KIHU:n asiantuntija Jari Lämsä.

Kunnat tukevat urheiluseurojaan monin eri tavoin.

– Yleisimpiä tukimuotoja ovat yleisavustukset seuratoimintaan ja liikuntapaikkojen käyttömahdollisuudet, kertoo Elsa Mantere Kuntaliitosta.

– Nakkilan kunta tarjoaa vakivuorot urheiluhallilla urheiluseuroille ilmaiseksi, kertoo Nakkilan Vireen puheenjohtaja. Nakkilassa on uudehko urheiluhalli, jota seura pääsee käyttämään harjoituksissa.

Kunnan taloudellinen tuki mahdollistaa monille urheiluseuroille harrastusmaksujen pitämisen maltillisina. Siten kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus harrastaa. Viime vuosina elinkustannukset ovat nousseet. Maltilliset harrastusmaksut ovat edellytys monen perheen harrastuksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain avustusta seuratoiminnan kehittämiseen (seuratuki). Urheiluseurojen on mahdollista hakea myös EU-rahoitusta hankkeilleen.

– Urheiluseurat ovat vähemmän hakeneet EU-hankkeita. Niissä on järeämpi hallinnointi ja siksi urheiluseurat eivät ehkä ole olleet niistä kiinnostuneita, sanoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Elsa Mantere.

Nakkilan Vire tekee yhteistyötä myös lähialueen yritysten kanssa.

Urheilumenestys tuo kunnalle tunnettuutta

Urheiluseuran nimessä on usein kunnan nimi, kuten Nakkilan Vire. Urheilijoiden menestyminen tuo positiivista mainetta.

– Vire on Nakkilalle vetovoimatekijä, sanoo seuran puheenjohtaja Ranki.

Vire on voittanut valtakunnallisen Pohjola seuracupin muutamana vuonna peräkkäin. Se on 11–17-vuotiaiden yleisurheilun seuracup. Vire on satakuntalaisessa mittapuussa hyvin menestyvä urheiluseura.

Urheiluseurat järjestävät erilaisia kilpailuja ja -turnauksia paikkakunnalla. Paikkakunnalle urheilemaan tulevat ihmiset tutustuvat kuntaan ja käyttävät kunnan palveluja, kuten kauppoja ja ravintoloita.

– Nakkilan Vire järjesti muutama vuosi sitten maastojuoksun SM-kisat. Se oli iso ponnistus seuralle, Ranki sanoo. Maastojuoksukisat televisioitiin.

Tulevaisuudessa Nakkilan Vire on järjestävänä seurana yleisurheilun nuorten SM-kisoissa 2026 ja Kalevan kisoissa 2027. Molemmat SM-kilpailut järjestetään yhdessä Porin Yleisurheilun ja Noormarkun Nopsan kanssa.