Koululääkäreiden vajaukseen ei ole tulossa parannusta

Koululääkäreiden henkilöstösuositukset eivät toteudu yhdeksässä kymmenestä terveyskeskuksesta. Terveydenhoitajien kohdalla tilanne on parempi.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Maire Kolimaan mukaan ministeriöllä ei toistaiseksi ole valtuuksia puuttua koululääkäreiden henkilöstövajeeseen.

Koululääkäreiden suositeltu oppilasmäärä toteutuu ainoastaan yhdessä kymmenestä terveyskeskuksesta, ilmenee Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL:n tällä viikolla julkistamasta selvityksestä.

Viisitoista vuotta sitten voimaan astuneen terveydenhuoltolain suosituksen mukaan oppilaita tulisi olla korkeintaan 2 100 yhtä koululääkäriä kohden.

Lääkärilehden mukaan vuonna 2007 yhden lääkärin hoidettavana oppilaita oli yli 9000. Kymmenen viime vuoden aikana oppilasmäärä on kuitenkin saatu puolitettua.

Myös kouluterveydenhoitajien oppilasmäärät ylittyvät paikoitellen

THL:n selvityksestä ilmenee, että myös noin viidenneksellä kouluterveydenhoitajista oppilasmäärä ylittää asetetut oppilasmääräsuositukset.

Kouluterveydenhoitajien suurin suositeltu oppilasmäärä on 600 oppilasta.

Kouluterveydenhoitajien oppilasmäärissä ilmenee suurta vaihtelua. Yhdellä hoitajalla on pienimmillään alle 300 ja enimmillään jopa lähes tuhat oppilasta.