Uusia luonnonsuojelualueita valmistellaan Helsinkiin

Helsinkiin valmistellaan viisi uutta luonnonsuojelualuetta vielä tämän vuoden puolella. Uusien suojelualueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 129 hehtaaria.

Helsingin kaupunki on ilmoittanut valmistelevansa viiden uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Alueiden on tarkoitus tulla voimaan vielä tämän vuoden puolella. Uudet suojelualueet keskittyvät pääasiassa itäiseen Helsinkiin.

Uudet valitut alueet ovat Mellunmäen luhta, Mustavuoren eteläosa, Porvarinlahden eteläranta sekä Talin ja Meri-Rastilan luonnonsuojelualueet. Yhteensä näiden alueiden pinta-ala on noin 129 hehtaaria, joista suurin on 42 hehtaarin kokoinen Porvarinlahden eteläranta. Tavoitteena on varmistaa, että alueet säilyisivät jatkossakin virkistyskäytössä.

Helsinki on sitoutunut vuosien 2021—2024 luonnonsuojeluohjelmassa perustamaan vähintään viisi uutta suojelualuetta vuosittain luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Yksittäisen alueen perustamistyö kestää yleensä 2–3 vuotta, riippuen alueen suuruudesta sekä virkistyskäytön moninaisuudesta.

Suojelualueiden pinta-ala Helsingissä oli yhteensä noin 1 424 hehtaaria vuonna 2023. Näistä noin kolmannes on vesialueita.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan tiimipäällikkö Kaisa Pajanen sanoo Helsingin kaupungin valmistelevan parhaillaan uutta luonnonsuojeluohjelmaa ainakin vuoteen 2035 saakka.

Pajanen toteaa uuden ohjelman tavoitteeksi päästä irti nykyisestä lukumäärätavoitteesta, jossa kaupunki on suojellut viisi luonnonsuojelualuetta vuosittain.

–Alueet voivat olla hyvin laajoja, joten määrällinen tavoite ei ole paras ratkaisu. Pinta-alallinen tavoite voisi olla parempi vaihtoehto.

Pajasen mukaan Helsingissä riittää vielä paljon uusia suojeltavia alueita tuleville vuosille.

Luonnonsuojelualueet saivat hyvän vastaanoton gallupissa

Kysyimme Pasilan kauppakeskus Triplassa ohikulkijoilta näkemyksiä Helsingin kaupungin uusista suojelukohteista sekä sitä mikä saa heidät lähtemään luontoon. Vastaajat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että uudet kohteet lisäävät Helsingin viihtyvyyttä.

Monet vastaajista kertoivat menevänsä luontoon rauhoittumaan, kävelemään sekä harrastamaan muuta liikuntaa. Myös muun muassa mökkeilyä, marjastusta ja luonnon ihailua pidettiin tärkeänä.

– Luonnonsuojelu on tärkeää, mutta mielestäni ei kaikkea tarvitse suojella, toteaa Antti Oulunkylästä.

– Enemmän se luonnossa liikkuminen on sellaista hidasta kävelyä, fiilistelyä sekä rauhoittumista, Vallilasta kotoisin oleva Jukka sanoo.