Kotien jätteestä kierrätettiin pääkaupunkiseudulla lähes puolet

Kierrätysasteen odotetaan nousevan hieman biojätteen erilliskeräyksen laajentuessa. Suuria kuntakohtaisia eroja ei ollut.

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tilaston mukaan pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotien jätteestä kierrätettiin 47 prosenttia vuonna 2021.

Suuria vaihteluja kierrätysasteissa ei ilmennyt. Espoossa ja Kauniaisissa kierrätysaste oli suurin 48 prosenttia, ja Vantaalla pienin 44 prosenttia. HSY:n kiertotalousasiantuntijan Harri Ikosen mukaan yhden vuoden tilastojen perusteella ei kannata lähteä tekemään vielä suurta analyysia eroista.

-Eroihin saattavat vaikuttaa asumismuotojen eroavaisuudet, kuten kerrostalo- ja omakotitaloasumisen suhteet, kertoo Ikonen.

Yhteensä kotitalousjätettä syntyi pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella 344 000 tonnia. Asukasta kohden laskettuna määrä vastaa 277 kilogrammaa vuodessa.

Kierrätysasteen odotetaan nousevan uusien keinojen avulla

Jätteiden tehokkaampaa lajittelua olisi mahdollista edistää aktiivisella viestinnällä ja jätekeräyksen monipuolistumisella. Tämä tarkoittaisi sitä, että yhä useammalla kiinteistöllä olisi käytössä monilokeroiset jäteastiat.

Ikonen uskoo, että kierrätysaste nousee hieman tulevaisuudessa biojätteen erilliskeruuvelvoitteen laajentuessa.

Sekäjätteeseen menee vielä liian paljon kierrätyskelpoista jätettä, erityisesti biojätettä, kertoo Ikonen.

-Myös uusien kierrätysteknologioiden kehittyminen voi edistää kierrätysasteen nousua.

Uusin jäteasetus astui voimaan joulukuussa 2021. Asetus velvoittaa asuinkiinteistöjen biojätteen erilliskeräyksen yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään heinäkuussa 2024. Tulevana kesänä asetus tulee voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1–4 asunnon kiinteistöissä.

Kotitalousjätettä ovat asumisessa syntyvä kiinteä kulutusjäte, kuten biojäte, sekajäte ja erilaiset pakkausmateriaalit.

Kotitalousjätteiden määrät ja kierrätysasteet laskettiin ensimmäisen kerran kunnittain vuoden 2021 tilastojen perusteella. Vuoden 2022 tietojen koonti on käynnissä ja tulokset julkaistaan tämän vuoden lopussa.