Vapaaehtoistyö pitää vaalivankkurit liikkeessä

Vaalitiimissä toimiminen opettaa ja luo mahdollisuuksia vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Vaalityön kulmakivenä toimivat aktiiviset vapaaehtoiset. Omien arvojen edistäminen ja halu vaikuttaa kannustavat vapaaehtoisia tarjoamaan osaamistaan ehdokkaille.

Heta Vuorinen on jakamassa Kolmen sepän patsaalla Helsingin vihreiden teltalla ehdokas Alviina Alametsän vaaliesitteitä. Paikalla on myös useita vihreiden ehdokkaita ja aktiiveja keskustelemassa kansalaisten kanssa ja jakamassa ruusuja naistenpäivän kunniaksi.

– Tuntuu, että vaalityössä pystyy vaikuttamaan siihen, kuka pääsee läpi ja minkälainen eduskunta meille muodostuu, ensi kertaa vaalityössä mukana oleva Vuorinen kuvaa motiiveitaan.

Hän kertoo olevansa kiinnostunut kuntapolitiikasta ja vaalitiimissä toimiminen on hyvää oppia mahdollisesti tulevaisuudessa häämöttävää omaa poliittista uraa varten.

Myös Marita Viertonen lähti ensimmäistä kertaa vapaaehtoiseksi kokoomuksen Hämeen piirin ehdokkaan Helena Lehkosen vaalitiimiin.

Viertonen on toiminut pitkään Hämeen paikallispoliikassa ja järjestökentällä ja halusi jatkaa eläkkeelle jäätyään osallistumista oman puolueensa toimintaan.

Lehtonen on Viertoselle vanha tuttu ja poliitikko, jota hän arvostaa, joten Lehtosen kampanjan tukeminen tuntui luonnolliselta valinnalta.

Vapaaehtoinen vaalityö on kampanjan selkäranka

Eduskuntavaalikampanjat ovat vuosi vuodelta kalliimpia, joten ehdokkaiden talkootöinä toimivat vaalitiimit ovat elintärkeä osa vaalikampanjaa.

Kristillisdemokraattisen puolueen ja kokoomuksen ehdokasoppaissa suositellaan aktiivisen vaalitiimin kooksi 5–10 henkilöä. Keskustan eduskuntavaalioppaassa suositus on 3–5 henkilöä. Ydintiimin ympärille rakentuu vielä vaihtelevan suuruinen joukko vaalikampanjassa auttavia tukijoita.

Sisällöntuotannon ja digimarkkinoinnin parissa työskentelevä Vuorinen on esitteiden ja haalarimerkkien jakamisen lisäksi osallistumassa ehdokkaansa somemarkkinointiin.

Viertonen taas kertoo tarjoavansa kampanjalle omaa pitkää kokemustaan politiikasta ja sen kautta muodostuneita verkostoja ja tunnettuutta.

Kumpikin vapaaehtoisista vaalitiimiläisistä kertoo, että vaalityö on opettanut paljon uutta. Samalla se on tuonut uusia tuttavuuksia ja merkityksellistä sisältöä elämään.