Vesi ei pääse maakerrosten seinämien läpi Helsingin maanalaisissa tiloissa

Ilmastonmuutos lisää tulvariskiä, joka on otettu huomioon Helsingin maanalaisissa tiloissa. Helsingistä maanalaisia tiloja löytyy yli 400.

Helsingin maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa on otettu huomioon tulvariskien hallinta. Tulvia voivat aiheuttaa hulevedet, teknisen huollon verkostot, korkea merivesipinta tai merenpinnan tason nousu.

Syyskuussa julkaistun Ilmastopaneelin raportin mukaan yleistyvät rankkasateet lisäävät hulevesitulvien riskiä ja merivesitulvien riski kasvaa Suomenlahdella.

Helsingissä maanalaisia tiloja on yli 400. Alimmat tilat ovat 80 metrin syvyydessä meren pinnasta. Maanalaisia tiloja ovat esimerkiksi metroasemat ja tunnelit. Monet maanalaiset tilat ovat yhteydessä keskenään.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan johtava erityisasiantuntija Eija Kivilaakso kertoo, että maanalaisten tilojen ylöstuloissa on otettu huomioon se, millä korkeudella ylöstulot ovat maan pinnalla.

Ylöstulot ovat maanalaisista tiloista maan pinnalle johtavia kulkureittejä, joita ovat esimerkiksi pelastusreitit tai ajoyhteydet.

Kivilaakso kertoo, että pelastusreittien ja ilmanvaihtohornien suhde meren pintaan ja meren tulvimiseen on kartoitettu. Uudet pelastusreitit ja ilmanvaihtohormit suunnitellaan niin korkealle, että tulviva vesi ei yllä niihin.

Uudet ylöstulot suunnitellaan yli kolmen metrin korkeuteen meren pinnasta. Kivilaakson mukaan tulevaisuudessa ylöstuloja voidaan tarvittaessa suunnitella korkeammalle, jos kyseessä ei ole ajoyhteys. Maanpinnan taso on erilainen eri kohdissa kaupunkia.

Katot suojaavat ilmanvaihtokuiluja sateelta

Kivilaakso sanoo, että ilmanvaihtokuilut on turvattava hulevesitulvilta. Ne ovat korkealla, jotta tulvavesi ei yltäisi niihin. Ilmanvaihtokuilut ylettyvät maan alta maan pinnalle saakka.

– Ilmanvaihtokuilut ovat yleensä ylhäällä muistakin syistä, jotta esimerkiksi kukaan ei pääsisi kiipeämään sinne.

Ilmanvaihtokuilujen sisään ei voi sataa, sillä kuiluja suojaavat katot.

Maanalaiset tilat on suunniteltu niin, että vesi ei pääse maakerrosten seinämien läpi.

– Kallio injektoidaan eri tavalla kuin pehmeät maakerrokset.

Injektointi on maaperän vahvistamistapa. Siinä nestemäistä kovettuvaa ainetta, kuten sementtiä, pumpataan esimerkiksi kallioon.

Pehmeisiin maakerroksiin tehdään teräsbetonirakenteet, jotka vesieristetään.

Rautatientorin metroasema ja Elielinaukion parkkihalli olivat suljettuina elokuussa 2019 rankkasateen aiheuttaman tulvan takia. Silloin Rautatientorin metroaseman hissi oli poissa käytöstä vuoden 2019 elokuusta vuoden 2020 maaliskuuhun saakka.