Arhinmäki kokee median liian kyyniseksi – “karikatyyrit ja kärjistykset vallalla”

Paavo Arhinmäki (vas.) pitää mahdollista yhteistyötä joidenkin perussuomalaisten kanssa erittäin hankalana. Jopa kokoomus olisi hänelle mieluisampi kumppani. Yhteistyön onnistuminen vaatii ihmisarvon kunnioittamista.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäkeä ärsyttää median kyynisyys. Kulttuuri- ja urheiluministerin vuosilta hänelle jäi mieleen, miten kapea-alaisesti kirjoitettiin hänen vierailuistaan eri tapahtumissa.

– Ministerinä toimiessani kävin monissa tapahtumissa, varsinkin niissä, jotka saavat isoja avustuksia. En kuitenkaan nähnyt mitään mieltä siinä, että joka vuosi pitäisi käydä samoissa tapahtumissa.

Arhinmäki viittaa kommentilla median uutisointiin siitä, kuinka hän ei käynyt ministerikautenaan kuin kerran Savonlinnan Oopperajuhlilla.

– Toisena kesänä kävin Ilmajoen musiikkijuhlilla. Oopperaa minä sielläkin katsoin, mutta tämä ei medialle kelvannut.

Arhinmäki kokee, että media hakee tahallisesti kärjistyksiä ja karikatyyrejä. Hänen ystävänsä ovat usein sanoneet, etteivät he tunnista sitä henkilöä, jonka uutiset hänestä luovat.

Hän kertoo myös selanneensa ministerivuosiensa kalenteria ja sen mukaan hän käytti ajastaan 80 prosenttia kulttuuriin ja noin 10 prosenttia urheiluun.

Liian asiapainotteinen vasemmistoliitto

 

Arhinmäki kritisoi myös hänen puolueensa kohtelua mediassa. Hänen mukaan vasemmistoliittolaisia pidetään haihattelijoina.

Arhinmäen mielestä vasemmistoliitto on toisinaan jopa liiankin asiapainotteinen. Laskelmien ja asiantuntijoiden kanssa tehdään paljon töitä.

– Kun esittelimme vaaliohjelmaamme meiltä kysyttiin, mistä rahat saadaan tähän kaikkeen. Kerroimme veronkorotuksista ja esittelimme laskelmat ja leikkauskohteet.

Seuraavana viikonloppuna keskusta piti omat vaaliavajaisensa.

– He lupasivat rahaa sinne ja tänne. Kun keskustalta sitten kysyttiin, mistä rahat saadaan, he vastasivat: ”Työllisyyden parantumisella”.

Arhinmäen mielestä oli erikoista, ettei vastausta kyseenalaistettu lainkaan. Kukaan ei ivannut keskustaa rahaa jakavasta taikaseinästä.

Vasemmistolaisuutta luonnehditaan usein kauniiksi, mutta epärealistiseksi aatteeksi. Arhinmäen mielestä tutkimukset osoittavat kuitenkin toisin.

– Pohjoismaat, joissa on vahva hyvinvointivaltion ajattelutapa, pärjäävät todella monilla mittareilla. Ruotsia ja Norjaa ovat johtaneet sosialidemokraatit vuosikymmenien ajan. Suomessakin vasemmistoliitto on ollut mukana rakentamassa hyvinvointivaltiota yhdessä demareiden ja keskustan kanssa.

Arhinmäki huomauttaa, että valtiot, jotka harjoittavat oikeistolaista sosiaali- ja talouspolitiikkaa eivät pärjää yhtä hyvin onnellisuudessa, tasa-arvossa ja demokratian läpinäkyvyydessä.

Ihmisarvon kunnioitus henkilökohtainen kynnyskysymys

 

Vasemmistoliiton puheenjohtajana ja kuuden puolueen hallituksen ministerinä toimiessaan Arhinmäki pyrki tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten mielipiteiden ja ajattelutapojen kanssa. Tärkein kriteeri yhteistyön onnistumiselle on Arhinmäen mukaan kuitenkin se, kunnioittaako toinen osapuoli ihmisarvoa.

– Joidenkin perussuomalaisten kanssa pitäisin yhteistyötä hyvin hankalana. Kokoomuksen kanssa olen monista asioista eri mieltä, mutta lähtökohtaisesti he kunnioittavat ihmisarvoa, jonka vuoksi yhteistyö heidän kanssaan voi onnistua. Samaa en voi sanoa kaikista perussuomalaisista.

Neljän pienpuolueen; feministisen puolueen, eläinoikeuspuolueen, piraattipuolueen ja liberaalipuolueen vaaliliitto Helsingissä herättää Arhinmäessä kriittisiä ajatuksia vaaliliitoista valtakunnallisissa vaaleissa.

– Kun äänestät Paavo Arhinmäkeä, eikä hän tulisi valituksi, äänesi kuitenkin tukee saman puolueen henkilöä, jolla on samansuuntaiset arvot ja ajatukset. Tässä vaaliliitossa saatat äänestää vasemmistolaista feministiä, mutta äänesi tukeekin oikeistolaista liberalistia tai toisinpäin.

Arhinmäki sanoo silti ymmärtävänsä tämän vaaliliiton tarkoituksen – se saattaa olla ainoa mahdollisuus, millä puolueista edes yksi saisi kansanedustajan. Arhinmäki ei kuitenkaan koe, että pienpuolueiden vaaliliitto veisi vasemmistoliiton ääniä.

– Ei kannata keskittyä siihen, mitä muut tekevät. Ei ole minkään puolueen omia ääniä, vaan jokainen ääni on aina voitettava uudestaan.

Arhinmäki tunnetaan katutaiteen puolestapuhujana (Kuvaaja: Henna Aaltonen)

Ympäristöratkaisuista vientituote ja lasten tasa-arvo turvattava

 

Vasemmistoliiton yksi vaaliteemoista on ilmastonmuutoksen torjuminen. Suurvallat kuten Kiina, Venäjä ja Yhdysvallat sen sijaan ovat löysempiä ympäristöasioissaan. Arhinmäen mielestä on kuitenkin tärkeää, että Suomi toimii ilmastonmuutoksen torjumisen puolesta.

– Jonkun on oltava edelläkävijä. Suomi ja Euroopan unioni voivat olla suunnannäyttäjiä. Kun rajoitamme ympäristölle haitallista toimintaa, kehitämme samalla puhtaampia ratkaisuja. Näitä voimme vastavuoroisesti viedä Kiinaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin.

Arhinmäen mukaan maat ja yhtiöt, jotka mielivät EU:n markkina-alueelle, voidaan taloudellisesti painostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan esimerkiksi hiilitulleilla ja muilla pakotteilla.

– Ilmastomuutoksen torjunta tulee ratkaisemaan, onko tulevaisuudessa Suomea, jota edes jättää seuraaville sukupolville.

Arhinmäen toiveiden Suomi olisi myös tasa-arvoisempi.

– Jo päiväkoti-ikäisillä näkyy yhteiskunnan jakautuminen. Lapset eivät voi valita vanhempiaan, jonka vuoksi jokaiselle lapselle tulee luoda tasa-arvoiset puitteet.

Paavo Arhinmäki on toiminut Kansan Uutisten toimittajana. Toimittaja-ajoiltaan hänelle on jäänyt opiksi nopean kirjoittamisen taito, mitä hän hyödyntää kansanedustajan työssään. Arhinmäki kaipaa mahdollisuutta istua rauhassa lukemaan Helsingin Sanomien sunnuntainumeron kannesta kanteen mutta lasten myötä aikaa sille ei tahdo löytyä. Ajankohtaisimmat uutiset hän löytää seuraamalla keskeisimpiä medioita Twitterissä.