Eduskunnassa pohditaan tekoälyn hyödyntämistä — päätöksiä nähtäneen jo tänä vuonna

EU-komissioon on perustettu tekoälytoimisto, joka alkaa valvoa tekoälyasetuksen täytäntöönpanoa.

Keskustelu tekoälyn käytöstä on vireillä eduskunnassa sekä laajemmin Euroopan unionissa. Eduskunnassa ei ole vielä yhteisiä ohjeistuksia tai periaatteita tekoälyn hyödyntämiseen, vaikka tekoälyn käyttö yleistyykin koko ajan. Tekoälyn mahdollisuuksia on selvitetty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa. Toisaalta lainsäätäjien huolena on, miten tekoälyllä tuotettu tieto varmistetaan.

Eduskunnan kanslian tietotukipäällikkö Antti Lehto kertoo, että parlamenttien välillä käydään tällä hetkellä keskustelua siitä, mihin eri maissa tekoälyä on hyödynnetty ja minkälaisia suunnitelmia on.

— Sanoisin, että menemme aika lailla vastaavassa aikataulussa muiden kanssa. Varmaankin tämän vuoden aikana työ tullaan tekemään.

Lehto painottaa, että eduskunnassa halutaan varmistua tekoälyllä hyödynnetyn tiedon eettisyydestä ja todenperäisyydestä.

— Näemme, että tämä tulee vaatimaan ihmisen roolin. Tarvitaan ohjausta ja valvontaa siinä, ettei tekoälyn avulla hankittu tieto ala tuottaa virheellisiä, painottuneita tai vinoutuneita tuloksia.

Tällä hetkellä eduskunnassa käytetään tekoälyä puheen muuttamiseen tekstiksi ja dokumentointiin. Lehto uskoo, että tekoäly hyödyttää eduskunnan työntekijöitä kunnolla vasta, kun sen käytön pystyy laajentamaan data- ja tietomassojen käsittelyyn. Hän mainitsee esimerkiksi laajojen lakitekstiaineistojen yhdistämisen parantavan tietojen hyödynnettävyyttä.

EU vauhdittaa keskustelua Suomessa

Tekoälyasetuksen valmistelu on jo edennyt pitkälle Euroopan unionissa. Lehto arvioi, että asetus saataisiin mahdollisesti voimaan jo ennen EU-parlamenttivaaleja, jotka pidetään kesäkuussa.

EU-komissio perusti helmikuussa Euroopan tekoälytoimiston. Se aloittaa jäsenvaltioiden kanssa tekoälyasetuksen täytäntöönpanon valvonnan. Toimiston tehtävänä on myös edistää luotettavan tekoälyn kehittämistä, käyttöä ja kansainvälistä yhteistyötä.

 

EU:n tekoälyasetus 

  • Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen tekoälysäädöksestä joulukuussa. Kyseessä on ensimmäinen tekoälyä koskeva oikeudellinen kehys, joka tulee voimaan kokonaisuudessaan tänä vuonna.
  • Asetuksessa määritellään tekoälyjärjestelmien eri riskitasot: riski, suuririskinen, vähäinen riski, minimaalinen tai olematon riski. 
  • Tavoitteena on muun muassa puuttua tekoälyn riskeihin, varmistaa luotettava tekoäly sekä tarjota selkeät vaatimukset sen kehittäjille, käyttöönottajille ja käyttäjille. Järjestelmät, jotka aiheuttavat ihmiselle selvän uhan, kielletään.
  • Asetuksen toimeenpanoa valvoo EU:n tekoälytoimisto. 

 

 

Voit lukea lisää aiheesta:

Loppu dokumenttien manuaaliselle kahlaamiselle – Tekoäly avuksi lainsäädäntötyössä