Loppu dokumenttien manuaaliselle kahlaamiselle – Tekoäly avuksi lainsäädäntötyössä

Lainvalmistelu vie paljon aikaa ja sisältää riskin epätarkkuuksille. Sen parissa työskentelevien täytyy manuaalisesti käydä läpi lukuisia dokumentteja. Tekoäly pystyy käsittelemään tarvittavat dokumentit ihmistä nopeammin. Näin lainvalmistelijoiden työaikaa säästyy.

Suomalaiseen kielimalliin pohjautuvaa tekoälypalvelua kehitetään liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön. Kielimalli on tekoälyyn perustuva ohjelmisto, joka ymmärtää ja tuottaa ihmiskieltä oppimalla suurista tekstiaineistoista. Palvelun tehtävä on helpottaa lainvalmistelijoiden työtä EU:n datasäädöksen valmistelussa. Pilottiversion on tarkoitus valmistua kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

EU:n datasäädös tuli voimaan tämän vuoden tammikuussa ja sitä on tarkoitus alkaa soveltaa syyskuussa 2025. Lainvalmistelijat selvittävät, kuinka säädöstä sovelletaan Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Tomi Paavola kertoo, kuinka tekoälyä voidaan käyttää apuna esimerkiksi kirjoitustyössä:

– Tekoälyä pystyisi hyödyntämään selvitystyön yhteydessä. Tekoälyn kokoamaa versiota lähdeviittauksineen voisi käyttää lakiesityksen kirjoittamiseen.

Tomi Paavolan mukaan palvelun toteuttamisen lisäksi kerätään kirjallisia havaintoja. Niiden perusteella voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka paljon lainvalmistelijoiden työaikaa voitaisiin säästää tekoälyn avulla.

Tekoälyn mahdollisuudet hallinnossa 

Tekoälyä hyödyntäviä projekteja on hallinnon alalla muitakin. Valtioneuvoston kanslian hanke selvittää tekoälyn hyödyntämistä lausuntokierroksen materiaalin käsittelyssä. Verohallinto on tutkinut tekoälyn mahdollisuuksia asiakaspalvelussa. Valtiovarainministeriön kansallinen hanke AuroraAI hyödynsi tekoälyä, jotta saataisiin ihmiset ja palvelut kohtaamaan paremmin.

Lainsäädäntöä helpottavaa hanketta hankaloittaa se, että suomalaisten kielimallien kyky käsitellä tekstiä on rajoittunut. Paavolan mukaan odotukset palvelua kohtaan ovat kuitenkin positiiviset. Toiveena on saada palvelu laajemmin valtioneuvoston käyttöön. Hanke tukee hallituksen digitalisaatiotavoitetta, koska kehitettävä työkalu tehostaa työntekoa.

Perustietoa:

  • Hankkeen maksimibudjetti on 60 000 euroa, koska se toteutetaan pienhankintana.
  • Rahoittajana toimii Sitra (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto).
  • Palvelun tuottaa suomalainen ohjelmistoalan yritys Futurice Oy.