Tekoäly voi tukea erilaista oppijaa ammattikoulussa – ”Tehostaa koulutehtävien tekemistä”

Tekoäly voi tukea opiskelijaa oppimisen haasteissa, kun nämä haasteet on tunnistettu ja tekoäly on jalkautettu oppilaitoksen ja opiskelijan arkeen.

Opiskelija voi käyttää tekoälyä esimerkiksi tekstin sanelussa, ideoimisessa, tuottamisessa, selkeyttämisessä, tiivistämisessä ja kääntämisessä. Se voi auttaa myös oikeinkirjoituksessa ja tekstin tarkistamisessa. Tekoälyn kanssa voi harjoitella ennen vaikeita tilanteita, esimerkiksi haastavaa keskustelua opettajan kanssa tai virastossa asioimista, kertoo Erilaisten oppijoiden liitto ry:n Oppimisen apuvälinekeskuksen erityisasiantuntija Riikka Marttinen.

Erilaisten oppijoiden tarvitsee yleensä tehdä moninkertainen työ koulutehtävissä verrattuna opiskelukavereihin, joilla ei ole oppimisen haasteita. Tekoäly voi tehostaa erilaisten oppijoiden koulutehtävien tekemistä, toteaa Marttisen kollega, erityisasiantuntija Pasi Sarsama.

Erilaisilla oppijoilla on oppimisen vaikeuksia esimerkiksi lukemisessa, matematiikassa, hahmottamisessa tai keskittymisessä.

Nopeassa tekoälykehityksessä mukana pysyminen on haastavaa

Osa opiskelijoista käyttää tekoälyä luontevasti osana opiskelua ja muuta arkea ja osa haluaisi käyttää, mutta pelkää käyttävänsä tekoälyä väärin. On myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät halua käyttää apuvälineitä, kuten tekoälyä, sillä eivät halua erottautua joukosta, pohtivat Marttinen ja Sarsama.

Jotkut opiskelijat pelkäävät jopa tekoälyn sallitun käytön vaikuttavan arviointiin, mainitsee Sarsama. Hänen mukaansa tämän tulisi muuttua.

–Oppilaitoksen henkilökunnalla ja opiskelijoilla täytyy olla selvät säännöt tekoälyn käytössä, ja he tarvitsevat koulutusta aiheesta.

Toimintatapoja tekoälyn käyttöön ammattikoulussa ei ole ehditty laatia, koska nopean tekoälykehityksen mukana pysyminen on haastavaa, toteaa ammatillisen oppilaitos Careerian ammattiopettaja, tieto- ja viestintätekniikan tutkintovastaava Sakari Castrén. Hänen mukaansa tekoälyn hyödyntäminen ammattikouluopetuksessa on opettajasta kiinni.

Castrén on ottanut oppitunneillensa mukaan Microsoftin Copilot-tekoälytekniikan, jolle esittää kysymyksiä ja oppii samalla itse tekoälyn käytöstä lisää. Castrén painottaa, että erilaisten oppijoiden on tärkeää kokeilla monipuolisia keinoja opintojen etenemisen tueksi, ja tekoäly on yksi näistä.

Käsi tietokoneen näppäimistöllä

Tekoäly voi toimia matalan kynnyksen sparraajana, toteaa Marttinen.

Opiskelijat mukaan tekoälytietoisuuden jakamiseen

Vastuu tekoälyn jalkauttamisesta oppilaitoksiin on kouluilla ja opettajilla, mutta opiskelijat voivat auttaa tässä, sanovat Marttinen ja Sarsama. Opiskelijoiden toisilleen ja opettajille järjestämät tekoälytyöpajat, tekoälytutor- tai oppilasagenttitoiminta ovat heidän mukaansa esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Näin myös tekoälyn kehityksessä pysytään mukana, kun sallitut käytön tavat siirtyvät opiskelijalta toiselle.

Tekoälyasioiden neuvominen opiskelukavereille antaa opiskelijalle tärkeitä sosiaalisen onnistumisen kokemuksia, ja opiskelijat myös tarvitsevat tällaisia vertaisoppimisen pienryhmiä, kertoo Marttinen. Ammattioppilaitos Careeriassa ei ole vielä tekoälyn vertaistukitoimintaa, mutta Castrén pitää mallia kehittämisen arvoisena.

Tietoa oppimisvaikeuksista

  • 10–20 prosentilla väestöstä on jonkinlaisia oppimisen vaikeuksia.
  • Oppimisvaikeudet voivat tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä, motoriikassa, hahmottamisessa ja keskittymisessä.
  • Tärkeää on oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa.
  • Erilaiset oppimisen tavat ja oppimisen tuen välineet auttavat selviytymään opinnoissa, työssä ja arjessa.
  • Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 11 % sai erityistä tukea vuonna 2022.

 

Lähde: Erilaisten oppijoiden liitto ry ja Tilastokeskus