Pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä työllistäjä Euroopan unionin alueella

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja eurovaaliehdokas Petri Sarvamaa esitti medialle pidetyssä pressikahvitilaisuudessa seuraavan väitteen: “Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät 90 prosenttia ihmisistä EU:n alueella.” Tilaisuus järjestettiin perjantaina 12.4.2019 Euroopan parlamentin Suomen-toimistolla. Tarkistimme väitteen todenperäisyyden osana Euroopan laajuista EU-factcheck -projektia.

Sarvamaa esitti väitteen, kun häneltä kysyttiin edustamansa puolueryhmän ja muiden puolueryhmien välisistä eroavaisuuksista. Hänen mukaansa Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP) pyrkii satsaamaan tulevalla kaudella tutkimukseen ja kehitykseen, joka näkyisi myös pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) asemassa.

Sarvamaan edustama Kansallinen kokoomus kuuluu Euroopan unionissa keskusta-oikeistolaiseen puolueryhmään, Euroopan kansanpuolueen ryhmään (EPP). Kansalaisjärjestö Votewatch arvioi vuonna 2019, että Sarvamaa on neljänneksitoista vaikutusvaltaisin Euroopan parlamentin jäsen.

Yli 99 prosenttia kaikista EU-alueella toimivista yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, ilmenee Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin teettämästä Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities -tilastosta (2016). Tilastosta on nähtävillä EU-alueella toimivien eri kokoisten yritysten työntekijöiden lukumäärät. Euroopan komission tiedottaja Mirna Talko vahvistaa, että heidän arvionsa mukaan 99 prosenttia kaikista EU-alueen yrityksistä on pk-yrityksiä.

Euroopan komissio on julkaissut vuonna 2015 käyttöopas pk-yritysten määritelmä -oppaan. Sen mukaan yritysten todellisen kokoluokan selvittäminen on oleellista, jotta Euroopan unionin myöntämät yritystuet voidaan kohdentaa niitä todellisuudessa tarvitseville yrityksille.

Pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

 
Komission laatiman käyttöoppaan mukaan pienten ja keskisuurten yritysten määritteleminen ei ole aina yksinkertaista, sillä yritykset saattavat muodostua useiden yritysten monimuotoisista omistus- ja valtasuhteista. Vaikka yritys olisi tunnuslukujen nojalla pk-yritys, saattaa yrityksellä olla käytössään huomattavia lisäresursseja, jos se on tiiviisti kytköksissä suuryrityksiin.

Pienten ja keskisuurten yritysten määrittelyssä käytetään Euroopan unionin Virallisen lehden numerossa L124 julkaistua määritelmää, jonka mukaan pk-yrityksiksi lasketaan ne yritykset, jotka:
 
-työllistävät korkeintaan 250 työntekijää JA
 
-liikevaihto korkeintaan 50 miljoonaa euroa TAI tase korkeintaan 43 miljoonaa euroa  JA
 
-niiden osakeomistuksesta korkeintaan 25 prosenttia on sellaisten yritysten omistuksessa, joihin ei voida soveltaa pk-yritysten määritelmää.

Pk-yritykset ovat luoneet merkittävän osan uusista työpaikoista

 
Euroopan komission Käyttöopas Pk-yritysten määritelmä -julkaisussa todetaan, että EU:n alueella: “Kymmenestä yrityksestä yhdeksän kuuluu pk-yrityksiin, ja pk-yritykset luovat kaksi kolmasosaa työpaikoista.” Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset ovat luoneet vuosina 2010 – 2015 yli 85 prosenttia uusista työpaikoista.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on siis merkittävä rooli EU-alueen työllistäjänä, ja uusien työpaikkojen luojana.

Väite pienten ja keskisuurten 90 prosentin työllistämisosuudesta on liioiteltu

Sarvamaan esittämä väite on epätosi. Hän väitti pk-yritysten työllistävän EU:n alueella 90 prosenttia ihmisistä, mutta Eurostatin Statistics on small and medium-size enterprises -artikkelista käy ilmi, että todellinen luku on 66,3 prosenttia.

Eurostatin artikkelista ilmenee ainoastaan yrityksissä työskentelevien työntekijöiden määrä, pk-yritykset eriteltynä. Siitä ei ilmene julkisen sektorin eikä kolmannen sektorin työntekijöiden osuutta kaikesta työväestöstä. Myöskään työttömien lukumäärää ei ole huomioitu.