Ehdokkaan rikostausta voi vaikuttaa vaalimenestykseen jopa myönteisesti

Eduskuntavaaliehdokkaiden valinta perustuu ehdokkaan ja puolueen väliseen luottamukseen, eikä ehdokkaan rikostaustoja tutkita. Jälkikäteen paljastuvat tuomiot voivat kuitenkin murtaa luottamuksellisen suhteen.

Rikostausta voi vaikuttaa äänestysinnokkuuteen sekä myönteisesti että kielteisesti.

Osalle äänestäjiä se voi lisätä samaistumisen tunnetta ja lisätä ajatusta eduskunnasta laajana kattauksena suomalaisia. Toisaalta se voi myös aiheuttaa potentiaalisissa äänestäjissä huolta ja epäilystä ehdokkaan kyvyistä hoitaa poliittisia tehtäviä.

Äänestyskäyttäytymiseen erikoistuneen väitöskirjatutkijan Theodora Helimäen mukaan tämä on äänestäjälle nimenomaan arvokysymys.

Rikostaustaisen henkilön ehdokkuudelle ja valituksi tulemiselle ei ole lakisääteisesti estettä, joten ehdokkaan taustojen tutkimiselle ei ole velvoitetta.

—Jos tuomio on sovitettu ja rikollinen elämäntapa jo vahvasti menneessä, niin miksi ei voisi pyrkiä eduskuntaan tekemään kaikkensa esimerkiksi nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemisen eteen, toteaa keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Puolueet eivät aina ole tietoisia ehdokkaan rikostaustasta

Puolueet pyrkivät keskustelemaan avoimesti yhdessä ehdokkaan kanssa tämän taustoista. Ehdokkaan allekirjoittamassa ehdokassitoumuksessa on erikseen maininta vaatimuksesta kertoa luottamukseen vaikuttavasta rikostaustasta.

—Luottamus on politiikassa kaikkein tärkein pääoma ja ehdokkaan pitäisi olla kaikin tavoin äänestäjien luottamuksen arvoinen, katsoo Pirkkalainen.

Haastavaa on kuitenkin vetää raja siihen, mitkä tuomiot vaikuttavat luottamukseen haitallisesti.

Pirkkalainen kertoo viime kuntavaalien tapauksesta, jossa keskustan ehdokkaan seksuaalirikostuomio tuli ilmi vasta sen jälkeen, kun ehdokaslistat oli jätetty lautakunnille.

—Koimme, että tässä tapauksessa luottamus oli rikottu sekä puolueen että äänestäjien silmissä.

Rikostaustaisia ehdokkaita on yleisimmin kansanmielisten puolueiden listoilla

Viime kuntavaaleissa perussuomalaisilla oli eniten rikostuomion saaneita ehdokkaita. Tämän kevään eduskuntavaaleissa vakavista rikoksista tuomittuja on erityisesti Sinimustan liikkeen ja Suomen kansa ensin- puolueen listoilla.

—Kansallismieliset puolueet haluavat listoillensa mahdollisimman paljon ja erilaisia ehdokkaita, jotka vetoaisivat eri äänestäjäsegmentteihin. Ehkä nähdään, että tällaisilla taustoilla voitaisiin saada lisää kannatusta, kertoo Helimäki.

Esimerkiksi äärioikeistopuolueet ovat yleensä vahvasti oman kansan puolella. Tällaista ideologiaa kannattavat henkilöt voivat joskus edustaa radikaalia aatemaailmaa ja jopa syyllistyä rikoksiin.