Espoon Huudikoutsit jalkautuvat jatkossa enemmän Helsinkiin

Espoossa päihdepalveluita on saatavilla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, seurakuntien sekä järjestöjen toimesta.

Huudikoutsi-toiminta on Irti Huumeista ryn jalkautuvan päihdetyön hanke, jonka työntekijöinä ovat itse päihderiippuvuudesta tai rikollisesta elämäntyylistä irtautuneet vertaiset. Toiminnan alettua kartoitettiin, että Espoon keskuksessa ja Leppävaarassa on tarve jalkautuvalle vertaistoiminnalle.

-Kun menimme näihin paikkoihin paikan päälle esimerkiksi kahdeksi tunniksi, emme välttämättä kuitenkaan kohdanneet ketään aktiivisesti päihteitä käyttäviä henkilöitä, kertoo Espoon Huudikoutsien projektityöntekijä Susanna Archer.

Tämän vuoksi Huudikoutsi toimintaa on jatkossa suunniteltu suunnattavan enenevissä määrin Espoon sijasta Helsinkiin, sillä yleinen tilanne näyttäytyy kaduilla hyvin erilaisena kuin Helsingissä.

-Monet ovat löytäneet Espoossa Sininauhasäätiön päiväkeskus Illusiaan. Kun taas Helsingissä jalkautuvaa työtä tehdessämme tavataan jokaisella metroasemalla aktiivisesti päihteitä käyttäviä henkilöitä, hän kommentoi.

Sininauhasäätiön Illusia-päiväkeskuksen tiimiesihenkilö Katja Siljamäki kertoo, että päiväkeskuksen toiminnasta on tullut naapurustolta positiivista palautetta. Päiväkeskuksen koetaan rauhoittaneen lähialuetta. Illusia-päiväkeskuksessa voi esimerkiksi peseytyä, nukkua lepohuoneessa, käyttää asiakastietokonetta tai puhelinta sekä saada palveluohjausta.

-Omasta mielestäni on tärkeää, että jokaisella ihmisillä on paikka ja yhteisö, johon on tervetullut ja jossa on mahdollisuus osallisuuteen.

Illusia-päiväkeskukseen voi saapua päihteiden vaikutuksen alaisena, mutta päihteitä siellä ei voi kuitenkaan käyttää. Päiväkeskus on ainoa laatuaan, sillä ennen sitä, Espoossa ei ole ollut tämänkaltaista paikkaa, jonne voisi saapua myös päihteiden vaikutuksen alaisena.


Huudikoutsi-työ tukee yhteiskuntaan takaisin kiinnittymistä

Huudikoutsit ovat henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta päihderiippuvuudesta tai rikollisesta elämäntyylistä toipumisesta. He pyrkivät Espoon ja Helsingin kaduilla auttamaan vertaisina päihderiippuvaisia, ja valamaan toivoa vielä päihdemaailmassa elävien ihmisten elämään. He myös jakavat tietoa esimerkiksi siitä, mistä apua voi saada.

Huudikoutsit saavat kolmen kuukauden sosiaalialan ammattilaisen suunnitteleman koulutuksen kyseiseen työhön. Sen ajan Huudikoutsit ovat vapaaehtoisina. Tämän jälkeen on omien voimavarojen puitteissa mahdollisuus työkokeiluun, joka voi olla kestoltaan korkeintaan kuusi kuukautta. Huudikoutsi työn tavoite on tukea yhteiskuntaan takaisin kiinnittymistä. Osa Huudikoutseista on jatkanut opiskeluita tai työntekoa esimerkiksi kaupoissa tai nuorisotyön puolella.

Huudikoutsi työn yksi suurimmista tavoitteista on vähentää stigmoja eli poistaa häpeää aiheen ympäriltä. Häpeää aiheen ympäriltä pyritään vähentämään myös esimerkiksi pop-up tapahtumien sekä kokemusasiantuntija puheenvuorojen kautta.

Huudikoutsi ja Espoon Illusia-päiväkeskuksen toiminta on STEA:n eli sosiaali -ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama hanke.

Espoon kaupunki on tarjonnut kohdeavustuksia eri järjestöille, jotka tarjoavat erilaisia mielenterveys- ja päihdetyön palveluita espoolaisille. Espoon kaupunki on osallistunut Irti Huumeista ry.n  ja Sininauhasäätiön Huudikoutsit ja Espoon Illusia -hankkeeseen yhteistyökumppanina tarjoamalla tiloja, jossa palveluita on pystytty tuottamaan.