Helsinkiläisten kokema turvallisuus eroaa tilastojen kertomasta

Turvallinen ympäristö on tärkeä osa hyvinvointia. Helsingin kaupunki pyrkii ehkäisemään alueellista eriytymistä eri kaupunginosissa. Helsingin turvallisuustutkimus kartoittaa kolmen vuoden välein asukkaiden kokemaa turvallisuutta.

– Olisi hienoa, jos kaikki Helsingin kaupunginosat koettaisiin turvallisiksi myös ilta- ja yöaikaan, mutta tutkimusten perusteella alueellisia eroja on, sanoo Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön asiantuntija Eija Pyyhtiä.

Alueelliset erot kaupunginosien välillä vaikuttavat viihtyvyyteen ja jossain määrin myös kaupunkilaisten muuttopäätöksiin. Tämä korostuu etenkin lapsiperheissä.

Kaupunkiturvallisuutta Helsingissä koordinoi ja tutkii kaupungin oma turvallisuus- ja valmiusyksikkö. Tutkittavat kohteet ovat kaupungin keskusta ja kaupunginosat.

Kaupungin yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneista on Helsingin poliisilaitos. Tällä hetkellä kaupunkisuunnittelijat pohtivat yhdessä poliisin ja muiden turvallisuusviranomaisten kanssa Kauppatorin tulevaisuuden toimintaympäristöä.

Ylikomisario Seppo Kujala Helsingin poliisista kertoo, että kaupunginosien välinen eriytyminen ei näy poliisin tilastoissa suoraan. Luvut tosin eivät kerro koko totuutta.

– Jotkut kaupunginosat ovat pinta-alaltaan laajoja ja niissä asuu paljon ihmisiä. Tällöin myös poliisin tehtävät alueella lisääntyvät, mikä saattaa aiheuttaa vääristymää tilastoissa, sanoo Kujala.

Kaupunkilaiset pelkäävät iltaisin ja pimeällä

Pyyhtiän mukaan tutkimustulokset osoittavat, että päiväsaikaan Helsingin kaupunginosat koetaan turvallisiksi, mutta tilanne muuttuu ilta- ja yöaikaan. Tällöin myös erot eri kaupunginosien välillä korostuvat.

Helsinkiläiset pelkäävät eniten iltaisin ja paikoissa, joissa ei liiku muita ihmisiä.

Helsingin poliisissa on huomattu sama ilmiö. Kaupunkilaisten turvallisuudentunne laskee erityisesti pimeänä talviaikana sekä paikoissa, joissa ei juurikaan liiku muita ihmisiä, vaikka rikostilastot osoittaisivatkin päinvastaista.

Turvallisuuden parantamiseksi Helsingin kaupunki pyrkii huolehtimaan riittävästä valaistuksesta julkisilla paikoilla sekä karsimaan näköesteitä.

Helsinki on turvallinen – tulevaisuudessakin

Omasta yhteisöstä välittäminen, läheisistä huolehtiminen ja tarvittaessa avun pyytäminen viranomaisilta on parasta kaupunkiturvallisuudesta huolehtimista, sanoo Kujala.

Tulevaisuudessa kaupunkilaisten ei edelleenkään tarvitse yleisesti ottaen pelätä. Kujalan mukaan kaupunkiturvallisuus on aina ollut Helsingissä verraten hyvä. Suunta on edelleen myönteinen, sillä rikostilastot osoittavat pienempiä lukuja.

Pyyhtiä puolestaan haluaa kiinnittää huomiota arjen uhkiin.

– Kaupunkiturvallisuus on muutakin kuin pelko tai rikoksiin liittyvät asiat. Arkiset turvallisuusriskit kuten tapaturmat ovat todella yleisiä, mutta niistä ei olla kovinkaan huolissaan.

Uutista on korjattu 17.9.2018 klo 08.58: Haastateltavan nimi on Seppo Kujala, ei Heikki Kujala, kuten artikkelissa aikaisemmin virheellisesti luki.