HSL:n lippujen kallistuminen ei ole lisännyt vapaamatkustamista

HSL nosti tuottavimpien vyöhykkeidensä lippujen hintoja vuoden 2023 alussa. Tarkastustoimintaa ei ole lisätty hintojen nousun jälkeen.

Helsingin seudun liikenne (HSL) nosti ennätyskorotuksella lippujen hintoja vuodenvaihteessa. Hintojen korotukset kohdistuivat AB- ja BC-vyöhykkeisiin.

Hintojen nousu ei kuitenkaan ole lisännyt liputta matkustamista, kertoo Helsingin seudun liikenteen matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö Satu Koskinen.

– Lippujen hintojen korotus ei ole näkynyt millään lailla meillä tarkastusyksikössä.

Alennusryhmistä opiskelijoiden ja yli 70-vuotiaiden alennusprosentti laski 40 prosenttiin aikaisemmasta 45 prosentista.  AB-, BC-, ja ABC vyöhykkeiltä kertyy 92 prosenttia HSL:n lipputuloista.

Tarkastustoiminta on pyörinyt tavanomaisilla resursseilla hintojen nousun jälkeen, eikä liputta matkustamisen lisääntymistä ole havaittu.

Tarkastusyksikkö käyttää liputtomuusprosenttia mitatakseen vapaamatkustamista. Tammikuun 2023 liputtomuusprosentti oli noin kymmenyksen alle neljä prosenttia. Koko viime vuoden keskiarvo oli myös noin kymmenyksen alle neljä prosenttia.

Liputtomuusprosentti kertoo matkalipun tarkastuksen yhteydessä havaitun liputta matkustavien prosenttimäärän HSL:n liikennevälineissä. Eli jos tarkastetaan tuhat matkustajaa, joista sata matkustaa ilman asianmukaista lippua, liputtomuusprosentti on 10.

Koskisen mukaan liputta matkustamisessa on kuitenkin niin paljon kausivaihtelua, että kuukauden tilastosta ei vielä pysty tekemään tarkempia johtopäätöksiä. Tarkastusyksikkö ei kuitenkaan ole havainnut hintojen nousun vaikuttaneen vapaamatkustajien määrään aikaisempinakaan vuosina.

– Lippujen hintojen nostaminen on pyritty aina pitämään siten maltillisena, että emme ole koskaan havainneet suoraa vaikutusta liputta matkustamiseen, Koskinen kertoo.

Liputtomuuteen vaikuttavat useat tekijät. Lukujen noustessa olisi vaikeaa osoittaa, että taustalla olisi vain yksi syy.