Ilmastonmuutos lisää eläintarhojen töitä

Eläintarhat ovat suuri tekijä uhanalaisten lajien suojelemisessa. Ilmastonmuutoksen edetessä eläintarhojen tarve ottaa suojelua tarvitsevia eläimiä lisääntyy.

Ilmastonmuutos muuttaa eläinten elinympäristöjä. Uhanalaistuvien lajien määrä on kasvussa. Eläintarhat osallistuvat eläinten elinalueiden suojelemiseen sekä elinalueen ulkopuolella tapahtuvaan suojeluun, jossa eläimet elävät eläintarhoissa ja niiden lisääntymistä pyritään edistämään.

Euroopan eläintarhojen ja akvaarioiden yhdistyksen mukaan eläintarhat kykenevät hankkimaan lisää aikaa uhanalaisille lajeille, ja antamaan mahdollisuuden niiden pelastamiselle. Tiettyjen lajien elinympäristöstä on tullut niin huono, että lajien selviämiselle ei ole suuria toiveita.

Myös Korkeasaaren eläintarha osallistuu aktiivisesti eläinten suojeluun.

— Ensisijaisesti eläintarhoihin otetaan lajeja, jotka tarvitsevat suojelua, Korkeasaaren ympäristökasvattaja Marjo Priha kertoo.

Eläintarhojen apua on tarvittu kuivuuden muutettua eläinten elinympäristöä. Ilmastonmuutos pahentaa näitä ongelmia entisestään.

Korkeasaari yrittää muiden eläintarhojen tavoin mahdollisuuksien mukaan palauttaa eläimiä takaisin luontoon. Eläinten elinympäristö on voinut kuitenkin muuttua ilmastonmuutoksen takia, joten Prihan mukaan on vaikea ennustaa, miten palautettava laji sopeutuu takaisin vanhaan elinympäristöönsä.

— Muuttuva ilmasto on voinut tuoda luontoon palautettavan lajin alueelle vieraslajeja, ja palautettava laji voi joutua saaliseläimeksi.

Eläintarhat eivät tietenkään vastaa luonnonoloja. Luonnosta eläimiä haetaan vain tilanteissa, joissa populaatio on ajautunut ahdinkoon, ja eläintarhoilta on pyydetty apua lajin suojeluun.

— Ihmisten tapa elää on asettanut eläimet nurkkaan. Eläintarhoille on tärkeää kertoa ihmisille, miten he voivat auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa, Priha sanoo.

Korkeasaaren tavoitteena on olla monipuolinen suojelutoimija luonnossa ja eläinten elinalueiden ulkopuolisessa suojelutyössä.

Korkeasaaressa paljon uhanalaisia lajeja

Vuonna 2022 Korkeasaaren eläintarhassa asui 160 eläinlajin edustajia. Yksilömääräksi laskettiin 2389. Nisäkkäitä eläintarhassa oli kaikista eniten. Nisäkkäitä oli yhteensä 47 eri lajia, joista joka kolmas luokitellaan uhanalaiseksi. Kaikista Korkeasaaren lajeista 24% oli tuolloin uhanalaisia.