Kehitysvammaisille ei olla tarjoamassa korkeampaa hoitajamitoitusta

Vanhukset ja kehitysvammaiset ovat eriarvoisessa asemassa hoitajamitoituksen suhteen.

Hallitus on esittänyt, että tulevaisuudessa vanhustenhuollon mitoitus nostetaan ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa 0,7 hoitajaan.

Kehitysvammaisten hoitajamitoitus sen sijaan vaihtelee: ympärivuorokautisessa tehostetussa hoivapalvelussa mitoitus voi olla mitä tahansa 0,6:n ja jopa yli 2:n välillä. Mitoitus määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan.

Vanhustenhuollossa vastaavaa tarvearviointia ei tehdä. Asia ei myöskään muutu tulevaisuudessa, jos hallituksen esitys hyväksytään. Mitoitus siis ei ota huomioon vanhusten yksilöllisiä tarpeita, vaikka vanhus tarvitsisi enemmän hoivaa tai tulisi toimeen minimimitoitusta vähemmällä.

Kehitysvammaisten hoitajamitoituksen ovat tähän saakka määrittäneet kunnat ja hoivapalveluiden tarjoajat. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on antanut asiasta suosituksia. Jatkossa laki määrittelee myös sen tavan, jolla hoidon tarve voidaan määritellä samoilla perusteilla kaikille.

Tällä hetkellä voimassa on Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ympärivuorikautisen hoivan laatusuositus vuodelta 2017. Siinä hoitajamitoituksen ehdottomaksi alarajaksi on asetettu 0,5. Mitoituksessa on nykyiselläänkin otettava huomioon asiakkaiden palvelutarve sekä heidän yleinen vointinsa ja toimintakykynsä.

Mitoituksen lisäksi on myös avustavia työntekijöitä

Rinnekoti-säätiö tuottaa palveluja kehitysvammaisille. Asiakkuus- ja myyntijohtaja Jaana Laaksonen kertoo, että tarkan hoitajamitoituksen määrittäminen ei palvele asiakkaita eikä heidän yksilöllisiä tarpeitaan.

Mitoituksissa saa ottaa huomioon vain välittömään asiakastyöhön osallistuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet henkilöt. Tämä vaatimus rajaa pois esimerkiksi esimiehet ja avustavat työntekijät.

– Hoiva-alalla on ollut keskustelua siitä, ketkä pitäisi laskea mitoitukseen, sanoo Jaana Laaksonen Rinnekodista.

Avustavat työntekijät auttavat siivouksessa, ruokailussa, ulkoiluissa, asioinnissa ja muissa vastaavissa tehtävissä. Lainvalmistelussa tämä eritellään tukityöksi.

Asiantuntijaryhmä antoi vanhuspalvelulain esityksen muutetuksi laiksi lokakuun alussa. Laki on nyt lausuntokierroksella, jonka jälkeen eduskunta käsittelee sitä.