Helsinki Pride -pääyhteistyökumppanit julki: Asianajotoimisto Borenius tahtoo muuttaa kuvaa alasta

Yhdenvertaisuustapahtuma Helsinki Pride julkisti pääyhteistyökumppaninsa viime viikolla. Moni, kuten asianajotoimisto Borenius, on mukana, koska tahtoo viestiä arvojaan myös työnantajana. Sanoma on, ettei osaajien tarvitse piilottaa osia itsestään.

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta juhlistavan Helsinki Pride -tapahtuman pääyhteistyökumppanit on julkistettu. Listalla on esimerkiksi peliteollisuuden yrityksiä sekä asianajoalan kansainvälinen toimija. 

Kumppanuuksissa painottuvat tänä vuonna työnantajamielikuva sekä työelämän inklusiivisuuden tavoite. Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista, syrjimätöntä, kaikkia osallistavaa ja kaikki mukaan ottavaa toimintatapaa.

Konservatiivisiksi mielletyille aloille mahtuu moninaisuutta

Oikeudellinen pääyhteistyökumppani, asianajotoimisto Borenius, on kuulunut Helsinki Priden partnereihin vuodesta 2019.

Boreniukselle yhteistyö on jatkoa yrityksen aiemmille yhteiskunnallisille rooleille, sillä toimisto on ollut kymmenen vuotta Suomen Paralympiakomitea ry:n yhteistyökumppani. Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö, jonka tehtävä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisliikuntaa ja -urheilua aina kansainväliselle huipputasolle saakka.

Pride-kumppanuuteen kuuluu pro bono – eli hyväntekeväisyytenä annettuja oikeudellisia palveluja. Boreniukselle se merkitsee ”antamista takaisin yhteiskunnalle”.

Toimitusjohtaja Casper Herler kuvaa pro bono -toimintaa ammattikunnan perinteistä nousevaksi eettiseksi velvollisuudeksi. Näin siitä huolimatta, että asianajoalan julkikuva on toisenlainen.

— Asianajotoimistoilta ei odoteta yhteiskunnallista osallistumista. Ala nähdään konservatiivisena, ja asianajajat vähän harmaina ja huomaamattomina. Ennakkoluuloja on myös alan sisällä, niin juristien kuin vastavalmistuneiden keskuudessa, eikä alaa siksi välttämättä koeta omaksi. Itse olemme kuitenkin halunneet laittaa brändiämme likoon, jotta muutos alalla olisi mahdollinen, Herler sanoo.

 

Pride on kansainvälinen tapahtuma, jota vietetään ympäri maailmaa. Kuva on Amsterdamista vuodelta 2028.

Pride on kansanvälinen tapahtuma, jota juhlitaan ympäri maailmaa. Kuva on Amsterdamin Herengrachtilta vuodelta 2018.

Asianajajaliitto on seurannut perässä

Liikejuridisesta osaamisestaan tunnettu Borenius lähti Helsingin Priden kumppaniksi omasta aloitteestaan. Yrityksen esimerkkiä on seurannut Asianajajaliitto, jolla niin ikään on ollut yhteistyötä Helsinki Priden kanssa. Pride-organisaatio on näkynyt esimerkiksi Asianajajapäivillä, joka on Pohjoismaiden suurin tapahtuma asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville juristeille.

— Kun tulimme mukaan Pride-tapahtumaan 2019, Suomessa ei ollut mitenkään tavallista, että asianajotoimistot olisivat tällaisessa mukana. Edelleenkään se ei ole tavallista isoissa liikejuridiikan toimistoissa, joiden harjoittama juridiikka kohdistuu pikemminkin yrityksiin kuin ihmisiin. Pride-organisaatiossa ehdotuksemme otettiin innostuneena vastaan, Herler kertoo.

Herlerin mukaan Pride-organisaation kasvaessa myös organisaation tarpeet ovat lisääntyneet. Borenius voi vastata niihin osaltaan, hän katsoo.

Herkkyys ajan ilmiöille hyödyttää yritystä

Herler mieltää erilaisuuden paitsi arvovalinnaksi myös voimavaraksi yritykselle.

— Haluamme tarjota asiakkaillemme erilaista ajattelua. Siinä asianajotoimistot eivät tyypillisesti ole olleet johtavia. Pyrimme olemaan edelläkävijä, joka aistii yhteiskunnallisia suuntauksia ja tunnistaa ilmiöitä. Samoja ominaisuuksia vaaditaan hyvältä yritysjohdon neuvonantajalta. 

Näkyvyys seksuaalisen ja sukupuolisen syrjimättömyyden kysymyksissä edistää muutakin moninaisuutta työpaikalla, Herler uskoo. Hänestä kumppanuus on vahva viesti sekä yrityksen alumneille että nykyisille ja tuleville työntekijöille. 

— Näppituntumani on, että rekrytoinnissa tämä on näkynyt positiivisena viestinä. Meillä on myös työntekijöitä, joille tämä on tärkeä asia, Herler toteaa.

Boreniuksella on toimistot Helsingin ja Tampereen lisäksi Lontoossa ja New Yorkissa.

— Kansainvälisille asiakkaillemme isoissa talouskeskuksissa ei tarvitse selittää. Siellä tällainen [osallistuminen] on pikemminkin odotusarvo.

Lue myös Lauri Väänäsen näkökulma aiheesta: Helsinki Pride on peliteollisuudelle hukattu mahdollisuus.