Metsäalan kesätyöpaikkojen hakijamäärissä kasvua jopa 35 prosenttia

Etenkin metsänhoito, luontokartoitukset ja kansainväliset tehtävät metsäalalla kiinnostavat nuoria.

Nuoret näkevät metsäalan työllistymismahdollisuudet tulevaisuuden kannalta merkittävänä alana. Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän asiantuntija Sirpa Kärkkäinen kertoo alalle hakeutuvan etenkin luonnosta ja teknologiasta kiinnostuneita nuoria.

− Mahdollisuus luoda kestävän kehityksen tuotteita, vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja turvata luonnon monimuotoisuus kiinnostavat nuoria. Myös nuorten viestintätaidot ovat uutta osaamista metsäalalla.

Nuorten kiinnostus metsäalaa kohtaan näkyy myös vuoden 2022 metsäbarometrista. Barometrin mukaan metsien merkitys nähdään talouden kannalta tärkeänä. Samalla kannetaan kuitenkin huolta ympäristön suojelusta.

Yhä useampi saa kesätöitä alalta

Metsäalan yritykset houkuttelevat nuoria kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi. Lohjalla sijaitsevan paperitehtaan Sappi Kirkniemen tehtaanjohtaja Martti Savelainen kertoo kesätöiden hakijamäärän kasvaneen viime vuosina selvästi.

Tehdas on myös nostanut tulevan kesän kesätyöpaikkojaan 90:stä sataan. Savelaisen mukaan hakemuksia tuli yli 600.

Suomalainen metsäteollisuusyritys Metsä Group puolestaan palkkasi vuonna 2024 lähes 850 kesätyöntekijää. Yhtiön viestintäjohtaja Katariina Saelan kertoo hakijoita olleen yli 10 500. Kasvua edellisestä vuodesta oli noin 35 prosenttia.

Metsä Group tarjoaa töitä myös 15–17-vuotiaille nuorille Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan avulla. Sappi Kirkniemi edellyttää hakijoiltaan 18 vuoden ikää.

Nuorten ajattelumallit rikkovat työelämän vanhoja kaavoja

Martti Savelaisen mukaan nuoret tuovat mukanaan uutta ajattelua ja näkemyksiä työpaikoille. Vanhoja toimintatapoja osataan myös kyseenalaistaa.

Nuorten ennakkotiedot metsäalasta ovat usein vähäiset. Yrityksille on tärkeää saada lisää näkyvyyttä nuorten keskuudessa.

− Lähialueen nuoret ovat meille tärkeitä. Vierailemme oppilaitoksilla ja messuilla markkinoimassa yritystä. Myös opiskelijat tekevät yritysvierailuja tehtaalle.