Kela tarvitsee lisää työvoimaa sähkötuen käsittelyä varten

Kela odottaa eduskunnan päätöstä sähkötuesta, jotta  se voi valmistautua tuen maksamiseen. Epävarmuustekijöitä on vielä paljon.

Sähkötuen käsittely ei tule Kelassa onnistumaan ilman uusia rekrytointeja. Tarkkaa tietoa ei ole vielä siitä, paljonko työvoimaa tullaan tarvitsemaan.

Hallitus kertoi syksyn budjettiriihessä esittävänsä ensi vuodelle määräaikaista sähkötukea, jota maksetaan kaikkein pienituloisimmille kotitalouksille. Määräaikaista sähkötukea on suunniteltu maksettavan tammikuusta huhtikuuhun.

– Sähkötuesta annetaan hallituksen esitys ennakkotiedon mukaan viikolla 42. Tämän jälkeen toimeenpanon suunnittelu tarkentuu, kertoo asiantuntija Kirsi Metsävainio Kelasta.

Kelassa on kärsitty jo jonkin aikaa työvoimapulasta. Jos uutta henkilöstöä ei saada tarpeeksi, joudutaan esimerkiksi koulutuksia perumaan ja tekemään ylitöitä viikonloppuisin.

 Asiakkailla on kova tiedontarve jo tässä vaiheessa. Kelalle tiedottaminen on haastavaa, koska monista käytännön asioista ei ole vielä varmuutta. Ratkaisematta on esimerkiksi se, maksetaanko sähkötuki omana erillisenä tukenaan vai osana toimeentulotukea.

Osalla toimeentulotukiasiakkaista sähkölaskut ovat kohonneet aiempaa suurempiin summiin. Kelassa on syksyn aikana jouduttu pohtimaan sitä, millainen sähkönkulutuksen määrä voidaan ottaa huomioon asumismenoissa. Toimeentulotuessa otetaan huomioon kohtuulliset asumismenot, joihin sisältyvät vuokra, lämmityskulut ja sähkön kulutus.

Sähkötuki koskee talouksia, jotka eivät pysty hyödyntämään hallituksen kaavailemaa sähkölaskun perusteella maksettavaa kotitalousvähennystä.