Korona ja järjestelmäuudistus pitävät sosiaalitoimen kiireisenä

Sosiaalitoimelle välittyy aiempaa enemmän tehtäviä uuden hätäkeskusjärjestelmän kautta. Muutos vaikuttaa sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden työarkeen.

Sosiaalitoimelle osoitetut tehtävät kasvoivat yhdeksän prosenttia alkuvuonna, hätäkeskuslaitos kertoo.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Pia Mäkeläinen arvioi, että kasvu johtuu koronan lisäksi myös valtakunnallisen hätäkeskusjärjestelmän sekä sosiaalitoimen ohjeistuksen uudistamisesta. Hätäkeskusjärjestelmä ERICA ja uudistettu ohje otettiin käyttöön vuonna 2019.

Ohjeistus on tehty helpottamaan hätäkeskuspäivystäjän työtä. Työntekijät ovat saaneet paremmat ohjeet siitä, minkälaiset tehtävät ohjataan suoraan sosiaalitoimen piiriin.

Ohjetta päivitettiin, koska oli paljon tärkeitä tehtäviä, jotka eivät tulleet sosiaalitoimen tietoon. Mäkeläinen kertoo, että sosiaalitoimelle on annettava matalalla kynnyksellä tehtäviä, jotta kaikki saisivat tarvitsemaansa apua.

Järjestelmäuudistus luo lisätöitä

Helsingin sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä Katja Luomala on huomannut järjestelmän vaikutuksen työssään.

– Järjestelmän avulla tehtävät on helpompi suunnata suoraan sosiaalitoimelle, joten meille välittyy enemmän tehtäviä selvitettäväksi ja arvioitavaksi, Luomala toteaa.

Hän kertoo, että järjestelmäuudistus on tuonut hänelle uusia lisätöitä.

– Kuluneen vuoden aikana myös erilaiset tehtävien tilastointi- ja kirjaamistyöt ovat lisääntyneet, koska tehtäviä on enemmän.

Rajoitusten purkaminen näyttää apua tarvitsevien todellisen määrän

Pia Mäkeläinen kertoo, että myös koronapandemialla on voinut olla omat vaikutuksensa sosiaalitoimen tarpeen kasvulle.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksiin tyypillinen ilmoitus ja tehtävä koskee lastensuojelua.

– Korona-aika on ollut haasteellista etenkin tukea vaativissa perheissä asuville lapsille. Apua tarvitsevien ihmisten todellinen määrä näyttäytyy, kun päiväkotien ja koulujen työntekijät kohtaavat lapsia ja kuulevat, miten heillä menee kotona, hän sanoo.

Mäkeläinen kertoo, että sosiaali- ja kriisipäivystys on tulevina viikkoina tekemässä pandemian vaikutuksista tarkan arvion.

Myös hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio uskoo, että koronaviruksella on ollut kasvattava vaikutus sosiaalitoimen kasvaneisiin tehtävämääriin.

Vainion mukaan maalis-toukokuussa koronarajoitusten astuessa voimaan kaikkien toimialojen, paitsi sosiaalitoimen, hätäilmoitukset vähenivät.